Hitta ditt fair transport-företag

sök bland samtliga fair transport-företag
Gå till listan över samtliga anslutna Fair Transport företag

Värdet med Fair Transport

Fördelarna med en hållbar affär

För transportköpare

Var med och bidra till en bättre framtid!

Du som köper transporter har ett stort ansvar. Det räcker inte med att de transportörer som upphandlas har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Du måste också verka för att upphandla transportörer som tar socialt ansvar för sina medarbetare, som är miljömedvetna och tänker klimatsmart och som jobbar aktivt med trafiksäkerheten.

Fair Transport - Ett moraliskt ansvar

Ett moraliskt ansvar

Åkerinäringen är under mycket hård konkurrens vad gäller pris och en billig transport är sällan eller aldrig en bra affär. Åkeriföretag som pressas att sälja sig billigt har så småningom inte råd att se över och laga sina fordon, de får svårt att investera i bättre bilar med energisnåla motorer, personalen får sällan den lön de har rätt till och än mindre försäkringar och avsättning till den nödvändiga pensionen. Låga priser kan också leda till att åkeriföretagen tvingas tumma på trafiksäkerheten.

Tillsammans har vi säljare och köpare av transporter ett gemensamt ansvar för att inte bidra negativt på miljö och människors hälsa. I Fair Transport ersätts priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ett Fair Transport-företag berättar inte bara vad de gör utan även hur de gör det. Och deras redovisningar kan bli granskade i en oberoende kontroll.

Fair Transport - En hållbar affär

En hållbar affär

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter och för dig som köper dem. För dina kunder och konsumenter, liksom för hela samhället.

Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagens krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Som inte bara erbjuder schyssta villkor för de som kör, tar hänsyn till medtrafikanter och ständigt förbättrar energieffektiveten. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Fair Transport - Mot en ljusare framtid

Mot en ljusare framtid

Behovet av transporter kommer inte att minska inom överskådlig tid, snarare spås en stor ökning. Därmed växer förstås även ansvaret för att dessa transporter sker så säkert, klimatsmart och ansvarsfullt som möjligt.

Med Fair Transport ställer vi, på åkarnas initiativ, flertalet krav inom dessa områden. Fair Transport ska visa på en sund och laglig transport som utförs på så sätt att miljön, trafiksäkerheten och människors arbetsvillkor värderats och prioriterats. Och det är verkligen på tiden. I dag – när många är medvetna om varornas ursprung, hur djuren har haft det och om arbetarna får avtalsenliga löner – är det fortfarande få som frågar hur transporten har gått till. Nu sätter åkerinäringen fokus på transporterna genom att gå först och ställa höga krav på oss själva.

Det är dags att knyta ihop de kravmärkta varorna till kravmedvetna konsumenter med en hållbar transport! På så vis blir hela kedjan äntligen komplett för ett ansvarsfullt samhälle.

Ett självklart val

Varför välja fair transport?
Ansvarsfulla transporter
Miljö och klimatsmarta transporter
Trafiksäkra transporter
Hållbara transporter – hela vägen
Medvetenhet i alla led
Årlig uppföljning
Årlig redovisning

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!