ABT Bolagen

08 – 514 401 00 Skicka e-post

ABT Bolagen är en trygg och miljömedveten partner till bygg- och anläggningsbranschen. Vår tyngdpunkt ligger på maskin- och transporttjänster samt en specialiserad roll som underentreprenör. Vi har egen produktion av bergkrossmaterial och betong samt moderna återvinningsstationer på flera platser. Det ger en effektiv försörjning och hantering av material i alla led. Med egna tankbilsekipage och kundanpassade tankstationer tryggar vi även leveranserna av bränsle och smörjmedel.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
348

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
0

Antal anställda

Hur många är vi?
93

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 250 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 70st - 75%
Antal kvinnor - 23st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no