ABT Bolagen

08 – 514 401 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

ABT Bolagen är en trygg och miljömedveten partner till bygg- och anläggningsbranschen. Vår tyngdpunkt ligger på maskin- och transporttjänster samt en specialiserad roll som underentreprenör. Vi har egen produktion av bergkrossmaterial och betong samt moderna återvinningsstationer på flera platser. Det ger en effektiv försörjning och hantering av material i alla led. Med egna tankbilsekipage och kundanpassade tankstationer tryggar vi även leveranserna av bränsle och smörjmedel.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 250 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
93

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 70st - 75%
Antal kvinnor - 23st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Administrationssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Administrationssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov