Åhus Åkeri AB

044-240919 Skicka e-post

Vår affärsidé


Åhus Åkeri är ett transport– och logistikföretag som bedriver sin verksamhet från moderna lokaler i Åhus. Företaget har som affärsidé att erbjuda kompletta kundanpassade tjänster inom transport och spedition. Genom bred närvaro och aktivt arbete skapar vi effektiva lösningar som stödjer kundens affär och kärnverksamhet
Sedan 1951 har bolaget aktivt arbetat med att:
 Tillhanda håller tjänster som uppfyller kunders krav och behov.
 Ligga i fronten vad gäller service och kvalitet genom bland annat tillhandahålla en god teknik- och utrustningsnivå.
 Med våra kunder skapa unika logistiklösningar som bygger på ett nära samarbete.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
12

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 12st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 5%
Fjärrtransporter - 10%
Distribution - 45%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov