Beves

054-852720

Vår affärsidé

Beves utför logistikverksamhet av kyl o frystransporter med fokus på samdistribution och kundnöjdhet.
Vi utför transporterna med stor servicekänsla, kompetens och med kunden i fokus.
Och med mål mot utveckling och ständiga förbättringar med minsta möjliga klimatpåverkan.
Vår Vision ” Vi levererar varje dag för framtiden”.

Antal fordon

En modern fordonspark
26

Antal anställda

Hur många är vi?
54

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 44st - 81%
Antal kvinnor - 10st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov