Budcom AB

042-4009090 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi levererar personlig service, bra priser och proffsiga chaufförer – dygnet runt alla dagar. Vi har många färdiga tjänster och lösningar och fortsätter uppfinna nya varje dag för att möta allas önskemål. Genom att vi förfogar över en fordonsflotta som klarar allt från det lilla paketet upp till 48 pallplatser, ser vi till att alla kan komma till oss och få de bästa tjänsterna.
Vi har idag runt 35 fordon i vår fordonsflotta och kör även dygnet runt alla årets dagar, om så önskas.

Antal fordon

En modern fordonspark
28

Antal anställda

Hur många är vi?
31

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 77%
Antal kvinnor - 7st - 23%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Ekonomisystem, WebIdha
IT Policy
Övrig information

Budcom har avtal med Capio vad gäller företagshälsovård. De förare som har C-körkort får gratis hälsoundersökning när det är dags för nytt körkort. Samt att vi kopplar in Capio vid planering av eventuella rehabiliteringar.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, WebIdha
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov