Bylund & Kokk Transport AB

08-599 06 400 Skicka e-post

Bylund & Kokk Transport AB utför i huvudsak transporter med kranbilar i Stockholm med omnejd.
Krantransporter i Stockholm ställer höga krav på leveranssäkerhet och flexibilitet.
I nära samarbete med våra kunder säkerställer vi att deras leveranser sker enligt planerat.
Bylund & Kokk Transport AB har stor erfarenhet av att leverera helhetslösningar inom transport.
Vi kör trafiksäkert, klimatsmart och vi tar ansvar

Antal fordon

En modern fordonspark
84

Antal anställda

Hur många är vi?
90

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 81st - 90%
Antal kvinnor - 9st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Mål till 2020, enbart förfoga över EURO 6 klassade fordon.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no