DalaFrakt AB

024764700 Skicka e-post

Vår affärsidé

DalaFrakt ska tillsammans med sina medleverantörer tillhandahålla kvalitetssäkrade, miljövänliga och kostnadseffektiva transporter, maskintjänster och entreprenaduppdrag.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 103 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
0

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 25st - 71%
Antal kvinnor - 10st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 35%
Skogstransporter - 65%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Diskrimineringspolicy finns inbakad i arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov