DKLBC AB

08-54471800 Skicka e-post

DKLBC AB skall vara bästa alternativ för företag, kommuner, stat och privatpersoner
när det gäller val av transport- och maskinförmedlande tjänster.
DKLBC AB skall även vara bästa val för såväl entreprenörer inom transport och maskintjänster.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
409

Antal anställda

Hur många är vi?
31

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 114 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 55%
Antal kvinnor - 14st - 45%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 58%
Specialtransporter (tungtransporter) - 4%
Miljö & renhållningstransporter - 7%
Övrigt - 31%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no