DKLBC AB

08-54471800 Skicka e-post

DKLBC AB skall vara bästa alternativ för företag, kommuner, stat och privatpersoner
när det gäller val av transport- och maskinförmedlande tjänster.
DKLBC AB skall även vara bästa val för såväl entreprenörer inom transport och maskintjänster.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
409

Antal anställda

Hur många är vi?
31

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 114 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 55%
Antal kvinnor - 14st - 45%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 58%
Specialtransporter (tungtransporter) - 4%
Miljö & renhållningstransporter - 7%
Övrigt - 31%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no