Richard Ferm

0702132950 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett fristående transport och logistikföretag i Sundsvall.

Vår huvudsakliga verksamhet är rundvirkestransporter till regionens
industrier som vi utför med både gruppkörning och kranbilar.

Kombinationen av dessa transportsystem skapar möjligheter till att utföra både små och stora transportuppdrag, allt utifrån kundens behov.Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 60%
Antal kvinnor - 2st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov