FKS Transport AB

08-12003390 Skicka e-post

Vår affärsidé

FKS Transport AB grundades 2008 och företaget bedriver åkeriverksamhet främst i Storstockholm och Mälardalen. Våra största kunder finns inom bygg- och anläggningssektorn, som vill ha en stabil partner att lita på.
Vår främsta styrka är vår flexibilitet. Det kan svänga snabbt i bygg- och anläggningsbranschen och vi kan med kort varsel leverera beställd tjänst. Med vår långa erfarenhet i ryggen hittar vi också lösningar på våra kunders olika förfrågningar.
På FKS Transport tror vi på samarbete för ett lyckat slutresultat. Vi har en mycket tät dialog med våra kunder, vilket innebär att vi kan anpassa våra tjänster efter deras behov. Vi har också ett brett kontaktnät av duktiga samarbetspartners, som har samma syn på kvalitet, service och miljöarbete som vi. Det garanterar en hög kvalitet i alla led.

Antal fordon

En modern fordonspark
51

Antal anställda

Hur många är vi?
37

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 33st - 89%
Antal kvinnor - 4st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 92%
Fjärrtransporter - 5%
Distribution - 3%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

vi jobbar i Excel register runt vår personalsutbildning. vi skickar personalen löpande på YKB utbildning och vid övrig utbildning skickas personalen vid behov. Arbete på väg skickas även den ut vid behov.
felanmälningar gör enligt direktiv i chaufförs guiden till vår fordons ansvarig.
uppföljning av arbetstidslagen samt kör & vilotider görs via fordonets IDAH system. vid avvikelser krävs enligt rutin ett samtal samt en underskrift av föraren . terkommande avvikelser ska resultera i utbildning men kan föranleda varningar och i slutändan avsked.