GDL AB

042251800 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vision Vår ambition är att etablera GDL som det självklara valet för företag, som agerar på den svenska marknaden och söker hållbara kundunika logistik- och entreprenadlösningar.

Affärsidé GDL är en lokalt förankrad och neutral aktör med det stora företagets möjligheter inom transport, maskin och logistiksektorn.

Våra kärnvärden Professionell, Engagerad, Pålitlig och Värdeskapande - ska genomsyra hela vår verksamhet.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 900 (0.1%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
209

Antal anställda

Hur många är vi?
563

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 467st - 83%
Antal kvinnor - 96st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 18%
Fjärrtransporter - 15%
Kyl & Frystransporter - 5%
Distribution - 5%
Bygg- & anläggning - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 27%
Jordbrukstransporter - 5%
Blandad verksamhet - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov