Glimåkra Åkeri AB

044-43870 Skicka e-post

Vår affärsidé

Glimåkra Åkeri AB ska utföra, utveckla och sälja hållbara transporttjänster med huvudinriktning på:
Tidsburna livsmedelstransporter.

Företaget skall uppfattas som en attraktiv och innovativ samarbetspartner i utvecklingsprojekt och i daglig verksamhet med fokus på hållbarhet i alla led.

Antal fordon

En modern fordonspark
75

Antal anställda

Hur många är vi?
110

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 103st - 94%
Antal kvinnor - 7st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 25%
Fjärrtransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 65%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi är certifierade i ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt AFS 2001

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov