Glimåkra Åkeri AB

044-43870 Skicka e-post

Glimåkra Åkeri AB ska utföra, utveckla och sälja hållbara transporttjänster med huvudinriktning på:
Tidsburna livsmedelstransporter.

Företaget skall uppfattas som en attraktiv och innovativ samarbetspartner i utvecklingsprojekt och i daglig verksamhet med fokus på hållbarhet i alla led.

Antal fordon

En modern fordonspark
80

Antal anställda

Hur många är vi?
120

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 113st - 94%
Antal kvinnor - 7st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 25%
Fjärrtransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 65%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi är certifierade i ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt AFS 2001

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no