Glimåkra Åkeri AB

044-43870 Skicka e-post

Vår affärsidé

Glimåkra Åkeri AB ska utföra, utveckla och sälja hållbara transporttjänster med huvudinriktning på:
Tidsburna livsmedelstransporter.

Företaget skall uppfattas som en attraktiv och innovativ samarbetspartner i utvecklingsprojekt och i daglig verksamhet med fokus på hållbarhet i alla led.

Antal fordon

En modern fordonspark
75

Antal anställda

Hur många är vi?
110

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 103st - 94%
Antal kvinnor - 7st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 25%
Fjärrtransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 65%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi är certifierade i ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt AFS 2001

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov