Glimåkra Åkeri AB

044-43870 Skicka e-post

Glimåkra Åkeri AB ska utföra, utveckla och sälja hållbara transporttjänster med huvudinriktning på:
Tidsburna livsmedelstransporter.

Företaget skall uppfattas som en attraktiv och innovativ samarbetspartner i utvecklingsprojekt och i daglig verksamhet med fokus på hållbarhet i alla led.

Antal fordon

En modern fordonspark
75

Antal anställda

Hur många är vi?
110

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 103st - 94%
Antal kvinnor - 7st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 25%
Fjärrtransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 65%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi är certifierade i ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt AFS 2001

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Mervärden
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

FAIR TRANSPORT NIVÅ
VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no