Hedenskogs Åkeri AB

031-528904 Skicka e-post

Vi transporterar, värmer och rengör dina tankcontainrar med kvalité, säkerhet och effektivitet.
Vi är flexibla och förenklar vardagen för dig som är vår kund.
God service och trivsam miljö ger tillsammans med grönt tänk en grogrund för goda resultat för både dig och oss.

Antal fordon

En modern fordonspark
6

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 88%
Antal kvinnor - 1st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 85%
Kyl & Frystransporter - 15%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Vår CSR-policy och Miljö- och klimatpolicy utgör tillsammans vår hållbarhetspolicy.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Vi är reviderade enligt SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability).

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel, SÅ analys

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no