Hedströms Åkeri i Svenljunga AB

0325-101 02 Skicka e-post

Vår affärsidé

• B Hedströms Åkeri AB, 556267-5305, i Svenljunga utför vägtransporter med bil och bil med släp, lagring av gods samt truck och lastmaskinstjänster.
• Vår marknad är företag, industrier och speditörer i Sverige med behov av stycke- och partigods frakter.
• Vår effektiva transportplanering skall göra att fordonen utnyttjas maximalt.
• Ständiga förbättringar inom fordonsteknik och personalutveckling skall säkerställa vår konkurrenskraft och att vi gentemot kund skall upplevas som ett
företag med den högsta kompetens-, service- och kvalitetsnivån.
• Den egna kundkretsen skall ökas i förhållande till speditörer.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Distribution - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov