Hedströms Åkeri i Svenljunga AB

0325-101 02 Skicka e-post

Vår affärsidé

• B Hedströms Åkeri AB, 556267-5305, i Svenljunga utför vägtransporter med bil och bil med släp, lagring av gods samt truck och lastmaskinstjänster.
• Vår marknad är företag, industrier och speditörer i Sverige med behov av stycke- och partigods frakter.
• Vår effektiva transportplanering skall göra att fordonen utnyttjas maximalt.
• Ständiga förbättringar inom fordonsteknik och personalutveckling skall säkerställa vår konkurrenskraft och att vi gentemot kund skall upplevas som ett
företag med den högsta kompetens-, service- och kvalitetsnivån.
• Den egna kundkretsen skall ökas i förhållande till speditörer.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Distribution - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov