Hellqvist Åkeri & Entreprenad AB

070-580 00 41 Skicka e-post

Vår affärsidé

Våra tjänster inkluderar transporter åt företag och privatpersoner – säkert, snabbt och smidigt!
Vi erbjuder även hjullastartjänster för våra kunder, vilket innefattar:
• Lossning
• Lastning
• Snöröjning
• Halkbekämpning
• Vägkantsklippning
Hellqvist Åkeri & Entreprenad AB erbjuder också grustransporter och återvinning med baklastare och frontlyft.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
28

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 75%
Antal kvinnor - 7st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Distribution - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Regummerade däck används bara bak aldrig på framdäcken.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov