HML Haga Mölndal Lastbilcentral

+46317061176 Skicka e-post

Vår affärsidé

HML är ett självklart val som partner vid köp av transport och maskintjänster i Göteborgsregionen.
HML skall erbjuda moderna rationella lösningar inom all logistik samt vid
varje tillfälle arbeta med ekonomi, miljö och kvalitet samt trafiksäkerhet
för att säkerställa långsiktiga relationer mellan HML och deras affärspartner.

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
240

Antal anställda

Hur många är vi?
24

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 54%
Antal kvinnor - 11st - 46%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 25%
Distribution - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Övrigt - 45%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi har aktivt under flera år jobbat med social hänsyn framgångsrikt ihop med kommuner (för personer som behöver extra omtanke för att komma i fas), skolor (gymn. & vuxen utb.). Vi har också fått ett pris! Utmärkelsen 2018 - kategorin Mellanstora företag för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/devanngoteborgsregionensprisutmarkelsen2018.5.2b903e8716660c40fc9cc99.html
Detta har glädjande nog genererat till flera nya chaufförer, lagerarbetare och transportledare till HML och branschen.
Vi har introduktion för alla nyanställda och APL elever

Personalen får varje år en kallelse till företagshälsovården och redovisning tas upp på följande arbetsplatsträffar.
Friskvårdsbidrag erbjuds varje år till alla anställda.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Ledarskapet och hållbarhet!
– Vi har lyckats skapa en framgångsrik verksamhet. Och sedan är det klart att det finns en stolthet som är kopplad till det vi har i vår verksamhet, både vad gäller våra lösningar och vår approach till mångfald. Det är något som vi tycker är väldigt, väldigt viktigt.
Vår devis är att börja med sig själv, och fundera på djupet varför frågorna är viktiga, och framförallt vad blir värdet av det.

Vi kör inte på MK1 som är standard utan vi gör mer med att i våra tankar ha premium 1 från PREEM med 35% CO2 - reduktion

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, BKY kontroll av behörigheter och trafiktillstånd, Yrkesförarcentrum följer upp våra chaufförers behörigheter och bokar in kurser, uppdateringar och är vår säkerhetsrådgivare
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi har varje år en tjänst där vi mäter bältes, mobil och beteende kontroll med hjälp av NTF-Göteborg. Vi har även särskilt lagt tid på arbetsförhållandena för våra TMA förare (skyddsbilar på väg).