Ingelsta Thermofrakt AB

011181719 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi utför kyl- & frystransporter i mellansverige.
Vi håller det vi lovar på ett kvalitativt och ansvarstagande sätt.
Vi erbjuder våra kunder hållbara transporter med schysta villkor.

Antal fordon

En modern fordonspark
21

Antal anställda

Hur många är vi?
49

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 37st - 76%
Antal kvinnor - 12st - 24%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Värdegrund / Code of conduct
Övrig information

Vi arbetar systematisk med livsmedelskvalitet i enlighet med vår livsmedelspolicy

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov