Lönns Trätransporter AB

070-6181736 Skicka e-post

Vår affärsidé

Lönns Trätransporter utför transporter främst inom sågverk, träförädling, bioenergi, massa och spånskiveindustrin, vi ingår inte i någon transportkedja utan är ett helt fristående familjeägt åkeri som vill vara en del i att träbranschen utvecklas positivt. Vi utför uppdrag med kort varsel, hög precision och leveranssäkerhet, detta möjliggörs med våra kompetenta chaufförer som fungerar som ambassadörer ute på vägar och industrier.

Antal fordon

En modern fordonspark
7

Antal anställda

Hur många är vi?
11

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 11st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Företaget är IWAY-certifierat
IKEA IWAY Standard är en uppförandekod för IKEA leverantörer. Den beskriver minimikraven som IKEA har när det gäller miljö, sociala villkor, och arbetsvillkor (inklusive barnarbete). IWAY baseras på de åtta viktigaste konventionerna som definieras i de grundläggande principerna för rättigheter i arbetslivet, ILO-deklarationen juni 1998 samt FN:s tio principer om globalt ansvar, Global Compact 2000.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov