LastväxlarCarlsson AB

070 3464041 Skicka e-post

Vår affärsidé

Kranbilar
Vi är väl rustade för att ta oss an kranbilstransporter. Vi har fyra stora och två små kranbilar med en kapacitet från 18 till 92 Ton meter. På 32 meter klarar vi upp till 1170/kg.
Vi erbjuder en hel del olika tillbehör för kranbilarna med bl.a. skopor, timmer grip, Jibb, pallgaffel, släp, båtstöttor, köl rännor för båtar, containerfästen på bilarna till container. Front stödben för tunga lyft framför hytten. Personkorg, och underbro Jibb.
Vi utför transporter med lastväxlar bilar. Vi har även lift dumpers och släp till bilarna. Vi transporterar skrot, sopor, byggavfall, flis, torv, kalk och grus m.m. Några bilar är utrustad med skogskran med grip eller skopa, som vi bl.a. hämtar skrot, ris och byggavfall med.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 0 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
0

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 92%
Antal kvinnor - 2st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov