LBC Ängstorp AB

0430-12060 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att leverera transporter och kringtjänster till transporter i form av verkstad och lagerlösningar samt entreprenader och kringtjänster till entreprenader i form av maskiner och material.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 19 (5.3%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
45

Antal anställda

Hur många är vi?
48

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 46st - 96%
Antal kvinnor - 2st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Tanktransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
System för uppföljning: Ekonomisystem,
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov