LBC Ängstorp AB

0430-12060 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att leverera transporter och kringtjänster till transporter i form av verkstad och lagerlösningar samt entreprenader och kringtjänster till entreprenader i form av maskiner och material.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 19 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
45

Antal anställda

Hur många är vi?
48

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 46st - 96%
Antal kvinnor - 2st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Tanktransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
System för uppföljning:
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov