LBC Ängstorp AB

0430-12060 Skicka e-post

Att leverera transporter och kringtjänster till transporter i form av verkstad och lagerlösningar samt entreprenader och kringtjänster till entreprenader i form av maskiner och material.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
7

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
45

Antal anställda

Hur många är vi?
48

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 19 (5.3%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 46st - 96%
Antal kvinnor - 2st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Tanktransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no