Lbc Värnamo/Ljungby AB

0370-656790 Skicka e-post

Vi skall med stor miljöhänsyn erbjuda en hög servicegrad vad gäller transporter, olika mättjänster, entreprenadmaskiner, grus- och jordleveranser samt markentreprenader.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
22

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 30 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 78%
Antal kvinnor - 2st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no