LBC Wetab AB

0565-711255 Skicka e-post

Med vår breda maskinpark och höga kompetens ska vi erbjuda ett brett utbud av tjänster. Med kvalité, miljö och serviceanda i fokus är vår målsättning att erbjuda våra kunder säkra och effektiva transporter.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
60

Antal anställda

Hur många är vi?
12

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 60 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 83%
Antal kvinnor - 2st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 61%
Fjärrtransporter - 6%
Skogstransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 1%
Övrigt - 25%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no