LBC Wetab AB

0565-711255 Skicka e-post

Vår affärsidé

Med vår breda maskinpark och höga kompetens ska vi erbjuda ett brett utbud av tjänster. Med kvalité, miljö och serviceanda i fokus är vår målsättning att erbjuda våra kunder säkra och effektiva transporter.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 60 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
60

Antal anställda

Hur många är vi?
12

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 83%
Antal kvinnor - 2st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 61%
Fjärrtransporter - 6%
Skogstransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 1%
Övrigt - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov