Lotus Maskin & Transport AB

08-530 343 45 Skicka e-post

Vi erbjuder helhetslösningar med hög kvalitet och utmärkt service till nöjda kunder i Sverige som uppskattar korta ledtider och kompetent personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
25

Antal anställda

Hur många är vi?
102

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 91st - 89%
Antal kvinnor - 11st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Fjärrtransporter - 10%
Miljö & renhållningstransporter - 75%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Trafiksäkerhetspolicy gås igenom vid introduktion av nyanställd. Revideringar görs i samband med revision av ledningssystem. Eventuella förändringar i policy kommuniceras via hemsida samt gås igenom på personalmöten 2gg/år.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no