OPR Transport & Entreprenad AB

0705-081413 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vår affärsidé är transporter och logistiktjänster, utförda med högsta kvalité och effektivitet.
Med modern fordonsflotta och kompetent personal utför vi kundanpassade tjänster med god service.
Alla våra uppdrag utförs på ett trafiksäkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Antal fordon

En modern fordonspark
8

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 11st - 73%
Antal kvinnor - 4st - 27%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 71%
Distribution - 29%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov