Oskarsson & Nilsson Åkeri AB

090150852 Skicka e-post

Vår affärsidé

Genom samarbete engagemang och flexibilitet leverera och ständigt utveckla tjänster i enlighet med kundens behov och önskemål.

Antal fordon

En modern fordonspark
10

Antal anställda

Hur många är vi?
45

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 40st - 89%
Antal kvinnor - 5st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 95%
Bygg- & anläggning - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Övrig information

Vi erbjuder sjukförsäkring istället för företagshälsovård. BKY kommer att införas.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov