Oskarsson & Nilsson Åkeri AB

090150852 Skicka e-post

Vår affärsidé

Genom samarbete engagemang och flexibilitet leverera och ständigt utveckla tjänster i enlighet med kundens behov och önskemål.

Antal fordon

En modern fordonspark
10

Antal anställda

Hur många är vi?
45

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 40st - 89%
Antal kvinnor - 5st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 95%
Bygg- & anläggning - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Övrig information

Vi erbjuder sjukförsäkring istället för företagshälsovård. BKY kommer att införas.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov