Productive Solutions Sala AB

0735430078 Skicka e-post

Vår affärsidé är att leverera åkeri och entreprenadtjänster där vår prioritet är att erbjuda högsta kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar.
För att uppnå detta, strävar vi efter en ständig förbättring av vår verksamhet och investerar i moderna fordon och utrustning för att garantera en effektiv och pålitlig service.
Vi värdesätter också jämställdhet och ser till att erbjuda en inkluderande arbetsmiljö där alla har lika möjligheter tillväxt och utveckling.
Vi prioriterar hållbarhet genom att optimera vår fordonsflotta och genomföra miljövänliga åtgärder för att minimera vår påverkan på miljön.
Vid varje projekt strävar vi efter att säkra våra kunders förtroende och bygga långsiktiga relationer baserade på genomförande av våra tjänster på ett ansvarsfullt, effektivt och hållbart sätt.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
10

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 70%
Antal kvinnor - 3st - 30%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 20%
Skogstransporter - 80%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Aerodynamiska fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no