Råda Åkeri AB

031-3383950 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi utför transporter för Fraktkedjan inom bygg & anläggning, distribution, specialtransporter och ADR.

Antal fordon

En modern fordonspark
23

Antal anställda

Hur många är vi?
24

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Specialtransporter (tungtransporter) - 20%
Distribution - 65%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vi kör med regummerade däck bak och nya fram. På grund av trafiksäkerhet sätter vi nya däck fram.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov