Råda Åkeri AB

031-3383950 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi utför transporter för Fraktkedjan inom bygg & anläggning, distribution, specialtransporter och ADR.

Antal fordon

En modern fordonspark
23

Antal anställda

Hur många är vi?
24

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Specialtransporter (tungtransporter) - 20%
Distribution - 65%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vi kör med regummerade däck bak och nya fram. På grund av trafiksäkerhet sätter vi nya däck fram.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov