Rc Transport AB

0500486644 Skicka e-post

Att med hög kvalitet, service, kompetens, trafiksäkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva transportlösningar och tjänster. Företaget skall verka för kundens önskemål och krav i alla hänseenden.

Antal fordon

En modern fordonspark
28

Antal anställda

Hur många är vi?
55

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 46st - 84%
Antal kvinnor - 9st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 5%
Distribution - 95%
Ansvar
Kollektivavtal
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Utbildningar och krav på körkort, YKB, ADR, truck och liknande läggs in personalsystemet Kontek och där fylls giltighetstider i.
Systemet skickar därefter ut notiser när det börjar bli dags att uppdatera utbildningar och licenser.
Företagshälsovård via Avonova

Miljö & klimat
Övrig information

Miljö och Kimatpolicy informeras vid ett årligt arrangemang. XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE. Även RC kommer nu årligen deltaga på dessa skolor.

Trafik­säkerhet
Övrig information

Trafiksäkerhet informeras och externa föreläsare inbjuds vid ett årligt arrangemang. XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE. Även RC kommer nu årligen deltagad på dessa skolor.

Kör och vilotids regelverk informeras om löpande.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no