SveHol AB Maskintransporter

0727135888 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är åkeriet som erbjuder transporter av olika slags fordon, entreprenad- och jordbruksmaskiner mellan olika platser över hela Sverige. Vi kör även regelbundna transporter nedåt kontinenten. Transporterna utförs med stor omsorg och profession av utbildad personal. Transporterna anpassas efter kundens behov och utförs med modern, miljöklassad lastbil anpassad för ändamålet.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Antal anställda

Hur många är vi?
0

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov