SveLast AB

070-567 89 61 Skicka e-post

SveLast tillhandahåller transporttjänster i Skåne, Halland, Småland och Blekinge. Vi satsar på bra villkor genom kollektivavtal, att ha en god arbetsmiljö och tänka hållbart. Vi erbjuder bra service och kompetens, samt trafiksäkerhet.
Företaget verkar för kundens önskemål!

Antal fordon

En modern fordonspark
12

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 87%
Antal kvinnor - 2st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no