Värmlandsschakt

054-10 20 30 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi förmedlar entreprenadmaskiner, anläggningstransporter, grus- och bergmaterial samt kompetens inom bygg & anläggning. Genom ett brett nätverk av entreprenadföretag tillgodoser vi behov hos byggföretag och kommuner i hela Värmland vid såväl små som stora uppdrag.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 44 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
96

Antal anställda

Hur många är vi?
16

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 8st - 50%
Antal kvinnor - 7st - 44%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 80%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Jordbrukstransporter - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov