Vindel Frakt Ekonomisk Förening

0933-39770 Skicka e-post

Vår affärsidé

VINDELFRAKT:s affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva transportlösningar och konkurrenskraftig entreprenadverksamhet inom industri, anläggning, offentlig verksamhet och enskilda personer samt att försälja högvärdigt förädlat grus- och berg-material för stora och små uppdrag.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 9 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
27

Antal anställda

Hur många är vi?
2

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 2st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 50%
Bygg- & anläggning - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov