Åkeriföretag certifieras – för en hållbar miljö

24 aug 2021

Enligt en färsk undersökning från Novus beställd av Sveriges Åkeriföretag anser 83 procent av svenska folket att åkeribranschen utgör en viktig samhällsfunktion. Enligt undersökningen anser även en majoritet att branschen inte fullt ut tar ansvar för sin miljöpåverkan. Det vill vi ändra på med uppdaterade certifieringen Fair Transport som ska hjälpa branschen till fler hållbara transporter och bidra till en minskad klimatpåverkan.

Det är bra att så många känner till vår bransch men åkerinäringen kan bli bättre på att visa att vi tar ansvar för mycket mer än att godset kommer fram. Ett ansvarsfullt miljöarbete är snart en förutsättning för att bli aktuell för de flesta transportaffärer.  

Kännedomen om åkeribranschen har ökat något (90 %) sedan den tidigare undersökningen som genomfördes med samma frågor motsvarande period 2020.
Undersökningen visar också att majoriteten anser att det är en viktig bransch för hela samhället, men det är enbart 19 procent som anser att åkeribranschen tar ansvar för påverkan av klimat och miljö. Detta måste vi förbättra och en viktig åtgärd är Fair Transport.

Med Fair Transport vill branschen åstadkomma en förändring. Fair Transport har nu utvecklats till att bli Sveriges första certifiering för hållbara godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför.

Som åkerinäringens branschorganisation uppmanar vi:

  • transportköpare att ställa tydliga och uppföljningsbara miljökrav på transporter i upphandlingar samt värdera miljökraven högre. Att ställa krav på Fair Transport är ett bra alternativ.
  • åkeriföretag att certifiera sig enligt Fair Transport för att synliggöra och kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete

En hållbar affär och en hållbar transportsektor når vi genom att säljare och köpare av transporter tar ett gemensamt ansvar och samarbetar.  

/ Sveriges Åkeriföretag

Mer information
För dig som upphandlar hållbara transporter – Läs mer.
För dig som vill certifiera dig enligt Fair Transport – Läs mer.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag. Syftet med undersökningen var att ta reda på allmänhetens kännedom om åkeribranschen, jobbet som lastbilschaufför, TV-serien Svenska Truckers och även själva branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no