Användarvillkor på fairtransport.se

Dessa användarvillkor gäller för de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen fairtransport.se
av Fair Transport AB (559355-3489). Genom att använda Söktjänsterna godkänner du dessa användarvillkor. Om du har några frågor om fairtransport.se, eller om användarvillkoren, vänligen kontakta oss på info@fairtransport.se.

Om fairtransport.se

Tjänsterna innebär att du kan göra sökningar och jämförelser av transportföretag som har registrerat sig på fairtransport.se och få tillgång till transportföretagens kontaktuppgifter. Tjänsterna innebär också att du kan registrera dig som transportföretag på fairtransport.se. Fairtransport.se säljer inte självt några produkter eller tjänster på webbplatsen utan är endast en sökbar förteckning av transportföretag som har anslutit sig till fairtransport.se.

Alla eventuella beställningar avseende transportföretagens produkter och tjänster ska göras direkt med respektive transportföretag via återförsäljarens egen beställningstjänst. Fairtransport.se har inte något ansvar för dina eventuella beställningar eller nyttjande av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av transportföretag som är registrerade på fairtransport.se.

Immateriella rättigheter m.m.

Alla immateriella rättigheter till fairtransport.se samt det material (inklusive texter och bilder) som förekommer på fairtransport.se ägs och innehas av oss och, i förekommande fall, respektive transportföretag. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan vårt skriftliga medgivande. 

Användning av fairtransport.se

Fairtransport.se respekterar immateriella rättigheter och vi förväntar oss att du gör detsamma. Om ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller annan misstänkt otillåten användning, äger fairtransport.se rätt att stänga alla konton som kan kopplas till dig och ditt företag. Om du har ägnat dig åt bedrägligt eller svekfullt beteende förbehåller vi oss rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder och du kan komma att bli ersättningsskyldig för vår ekonomiska förlust, inklusive rättegångskostnader och skadestånd.

Ansvar m.m.

Vi uppmanar transportföretagen att tillhandahålla aktuell och uppdaterad information på webbplatsen avseende deras produkter och tjänster. Vi kan dock inte garantera att informationen om transportföretagens produkter och tjänster som publiceras på webbplatsen är korrekt eller uppdaterad.

Vi har inte något ansvar för informationen om transportföretagens produkter och tjänster, eller information som publiceras på respektive transportföretags webbplats eller på annan webbplats med länk till eller från fairtransport.se. 

Vi ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå genom ditt nyttjande av Tjänsterna eller av dig utförda beställningar eller köp avseende transportföretagens produkter eller tjänster. 

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. I vår Integritetspolicy  beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har. Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Ändring av villkor

Vi har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Ändringar publiceras på denna sida. Det är därför viktigt att du granskar dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är uppdaterad på eventuella ändringar.

Användarvillkor för anslutning till Fair Transport

För transportföretag som vill genomgå certifieringen för Fair Transport finns användarvillkor för bland annat anslutning, kriterier, kontroller, uppdatering och uteslutning.

Kontakta oss

Om du har några frågor om fairtransport.se, om användarvillkoren, eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@fairtransport.se.

Integritetspolicy

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no