Varför ska jag ansluta mig till Fair Transport?

Stärk en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens

Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller vi i åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har vi också ett stort ansvar, för våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten.

HÅLLBARHETSCERTIFIERING GER DIG ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Fair Transport är en hållbarhetscertifiering som bildar ett skyltfönster för ditt åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. När du är certifierad enligt Fair Transport visar du att du är en seriös aktör på marknaden som tar ett stort ansvar. Det stärker både ditt varumärke och din konkurrenskraft. Du breddar ditt erbjudande genom att stå redo för beställningar från transportköpare som värderar en hållbar affär. Därmed är du ett av de åkeriföretag som är med och driver utvecklingen framåt. TA ANSVAR FÖR DITT FÖRETAG OCH HELA BRANSCHEN

Genom att certifiera ditt företag enligt Fair Transport möjliggör du för transportköpare att välja rätt och stärker samtidigt en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens. Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter, för dem som köper våra transporter, för slutkunden och för hela samhället. Hållbarhetscertifiering Fair Transport är samtidigt transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans med transportköparna skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter, för dem som köper våra transporter, för slutkunden och för hela samhället.

Välkommen med din ansökan!


Vad krävs för att ansöka?

Förbered din registrering - steg för steg
1

Steg 1 - Lämna företagets grunduppgifter

Allmän information

Vad du rapporterar här kommer att styra innehållet i följande steg, till exempel om ni är leverantörer (delägare) för en LBC / speditör, om ni är ett bemanningsföretag eller LBC/speditör. Om ni har anställd personal och om ni har fordon. Informationen kommer att ligga som underlag för de olika barometrarna.

Ca 10-15 minuter

Att ha redo
 • Allmän företagsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Antal anställda
 • Antal fordon
 • Drivmedel
 • Verksamhetsområden
2

Steg 2 - Skriv företagets affärsidé

Idé och vision

Saknas affärsidé skriver du en kort förklaring om vad ni gör och för vem. Denna del används även som ingress till företagets presentationssida, så inkludera gärna vision och övriga beskrivningar.

Ca 15-20 minuter

Att ha redo
 • Affärsidé
 • Vision
3

Steg 3 - Rapportera ansvar

Dokumentation om personal och tillstånd

Det sociala ansvarstagandet är en viktig del av Fair Transport. Här lämnas information och dokument som berör arbetsmiljö och tillstånd. Några av dokumenten ställs som krav, men det finns även möjlighet att bifoga övrig information som t ex ISO certifikat, det är mycket bra att delge så mycket som möjligt då det kan ha betydelse vid tredjepartskontroll.
Läs mer i Användarvillkoret genom att klicka på länken här Användarvillkor.

Det enda dokument som blir synligt för allmänheten är Arbetsmiljöpolicyn.

Ca 35-40 minuter

Att ha redo
 • Policydokument
 • Rutinbeskrivningar
 • Yrkestrafiktillstånd
4

Steg 4 - Rapportera miljö & klimat

Systematiskt arbete för en hållbar framtid

Här berättar du om hur ni på bästa möjliga sätt gör för att systematiskt arbeta med miljö och klimat på ert företag. Några av dokumenten ställs som krav, men det finns även möjlighet att bifoga övrig information som t ex ISO certifikat, det är mycket bra att delge så mycket som möjligt då det kan ha betydelse vid tredjeparts kontroll.
Läs mer i Användarvillkoret genom att klicka på länken här Användarvillkor.

Det enda dokument som blir synligt för allmänheten är Miljö- och klimatpolicyn.

Ca 35-40 minuter

Att ha redo
 • Miljö- och Klimat policy
 • Instruktion för efterlevnad och utveckling
5

Steg 5 - Rapportera trafiksäkerhet

Hur ni arbetar med trafiksäkerhetsfrågor

Här berättar du om hur ni på bästa möjliga sätt gör för att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor. Några av dokumenten ställs som krav, men det finns även möjlighet att bifoga övrig information som t ex ISO certifikat, det är mycket bra att delge så mycket som möjligt då det kan ha betydelse vid tredjeparts kontroll:
Läs mer i Användarvillkoret genom att klicka på länken här Användarvillkor.

Det enda dokument som blir synligt för allmänheten är Trafiksäkerhetspolicyn.

Ca 35-40 minuter

Att ha redo
 • Policydokument
 • Rutinbeskrivningar
 • Checklistor för fordon och personal
6

Steg 6 - Granska uppgifter

Bra jobbat, du är snart klar...

När du fyllt i alla uppgifter och känner dig klar kan du här granska dina uppgifter och se hur sidan kommer att se ut för transportköparna.
Nu ser du även vilken Mervärdesnivå ni uppnått i nuläget.
Arbetsmiljöpolicy, Miljö- och klimatpolicy och Trafiksäkerhetspolicy är de dokument som kommer att vara klickbara för den som söker upp er. Om du vill komplettera eller ändra något är det bara att gå tillbaka.

När du känner dig klar skickar du in den för granskning, när du är godkänd blir sidan låst tills det är dags för den årliga uppdateringen.
Läs mer i Användarvillkoret genom att klicka på länken här Användarvillkor.

Grattis, du har nu fyllt i alla uppgifter. Att granska tar ca 5 minuter.

För medlemmar i Sveriges Åkeriföretag eller Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du ej är medlem i någon av dessa organisationer, välj ”Ej medlem” ovan.

Ditt företag
Inloggningskonto

Om du redan har ett konto här sedan tidigare så kan du logga in först så kopplas företaget till ditt befintliga inloggningskonto.

Minst 8 tecken. Om lösenordet är under 12 tecken måste det även innehålla en siffra och ett specialtecken.


Kontaktperson

Är du inte medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Biltrafikens Arbetsgivareförbund kan du sända in en ansökan om att få inleda en registrering i Fair Transport.  Jag har läst och förstått hur Fair Transport behandlar mina personuppgifter

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Logga in

  Glömt ditt lösenord?

  EN HÅLLBAR AFFÄR

  Makten över godstransporterna ligger till stor del hos de företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi.
  Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart.

  CERTIFIERING DET ENDA HÅLLBARA

  Genom den hållbarhetscertifiering som vi nu introducera kan alla transportsäljande företag på ett tillförlitligt sätt visa stort ansvarstagande för medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten.

  Med hjälp av Fair Transport-certifieringen kan vi visa att den totala transportkostnaden ska baseras på mer än bara priset för en leverans av ett paket från punkt a till punkt b. Att det också handlar om att erbjuda schyssta arbetsvillkor för dem som kör, att följa lagar och regler för trafiksäkerhet och att ständigt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Endast på det sättet kan rimliga priser på en frakt sättas och därmed förutsättningar skapas för en hållbar transport.

  HÅLLBARA TRANSPORTER ÄR ETT GEMENSAMT ANSVAR

  Genom att redovisa vårt hållbarhetsarbete kan vi också förklara värdet med hållbara transporter och motivera köpare att välja det sunda. För att åstadkomma en hållbar transportkedja krävs det att både köpare och säljare av transport kan mötas och gemensamt ta ansvar. Möjligheten till dessa möten erbjuds med Fair Transport som plattform. Endast med gemensamma ansträngningar kan verkligt hållbara transporter utföras och på så sätt en bli del i en riktigt hållbar affär.

  ETT STÖD FÖR BÅDA PARTER

  Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs säkert, klimatklokt och med goda villkor för de anställda. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att ta bättre beslut, utan även de som ställer krav på dem i sin tur; slutkunderna. Det är på detta sätt vi skapar en hållbar utveckling över tid.

  Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

  SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

  VERKSAMHET
  LÄN
  BEGYNNELSEBOKSTAV
  Avbryt sökning
  För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no