För transportsäljare

Varför ska jag ansluta mig till Fair Transport?

Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller vi i åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har vi också ett stort ansvar – för våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten.

Därför är det viktigt att just du med ditt åkeriföretag visar hur du aktivt jobbar med ansvar, miljö och trafiksäkerhet, och gör åtagandet genom att registrera dig som Fair Transport-företag. Då möjliggör du för transportköpare att välja rätt och stärker samtidigt en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens.

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter, för dem som köper våra transporter, för slutkunden och för hela samhället.

Läs mer i vår informationsbroschyr.

Välkommen att registrera ditt företag och göra åtagandet!
För att göra registreringen behövs medlemskap i Sveriges Åkeriföretag.

Värdet med Fair Transport

För en hållbar framtid

Så här går du med

Anslutningsprocessen

Registreringen

Hur du registrerar dig nedan

1. Ej medlem i Sveriges Åkeriföretag?

För ansluta till Fair Transport måste du vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
Sveriges Åkeriföretag är en branschorganisation för åkerinäringen,

2. Är du redan medlem är du redo för registrering

Plocka fram ditt medlemsnummer och starta din registrering
Du hittar medlemsnumret på fakturan eller genom att kontakta oss.
Sveriges Åkeriföretag, Telefon: 010-510 54 55, E-post: lena.damstedt@akeri.se

Registrera företag

Bli en del av Fair Transport
Ditt företag
Inloggningskonto

Om du redan har ett konto här sedan tidigare så kan du logga in först så kopplas företaget till ditt befintliga inloggningskonto.

Minst 8 tecken. Om lösenordet är under 12 tecken måste det även innehålla en siffra och ett specialtecken.


Kontaktperson

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad krävs för att ansluta sig?

Förbered din registrering - steg för steg

Steg 1 - Lämna företagets grunduppgifter

Allmän information

Vad du rapporterar här kan komma att styra innehållet i följande steg, till exempel om ni är leverantörer (delägare) för en LBC eller om ni har anställd personal. Informationen kommer att ligga som underlag för olika statistiker och även för hur sökbara ni kommer att vara.

Instruktionsvideo - Steg 1

Ca 10-15 minuter

Att ha redo - steg 1
 • Allmän företagsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Antal anställda
 • Antal fordon
 • Verksamhetsområden

Steg 2 - Skriv företagets affärsidé

Idé och vision

Saknas affärsidé skriver du en kort förklaring om vad ni gör och för vem. Denna del används även som ingress till företagets presentationssida, så inkludera gärna vision och övriga beskrivningar.

Instruktionsvideo - Steg 2

Ca 15-20 minuter

Att ha redo - steg 2
 • Affärsidé
 • Vision

Steg 3 - Rapportera ansvar

Dokumentation om kvalitet och personal

Det sociala ansvarstagandet är en viktig del av Fair Transport. Här lämnas information och dokument som berör kvalitet och personal. Några av dokumenten ställs som krav, andra är att betrakta som mervärden. Ett tips är att lämna så mycket information som möjligt eftersom den blir synlig för de transportköpare som söker på just ditt företag.

Instruktionsvideo - Steg 3

Ca 35-40 minuter

Att ha redo - steg 3
 • Policydokument
 • Utbildningsplan
 • Krishanteringsplan

Steg 4 - Rapportera miljö & klimat

Systematiskt arbete för en hållbar framtid

Här berättar du om hur ni på bästa möjliga sätt gör för att systematiskt arbeta med miljö och klimat på ert företag. Några av dokumenten ställs som krav, andra är att betrakta som mervärden. Lämna så mycket information som möjligt eftersom den blir synlig för de transportköpare som söker på just ditt företag.

Instruktionsvideo - Steg 4

Ca 35-40 minuter

Att ha redo - steg 4
 • Miljö- och Klimat policy
 • Utbildningsplan inom miljö
 • Miljömål

Steg 5 - Rapportera trafiksäkerhet

Hur ni arbetar med trafiksäkerhetsfrågor

Här berättar du om hur ni på bästa möjliga sätt gör för att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor. Några av dokumenten ställs som krav, andra är att betrakta som mervärden. Lämna så mycket information som möjligt eftersom den blir synlig för de transportköpare som söker på just ditt företag.

Instruktionsvideo - Steg 5

Ca 35-40 minuter

Att ha redo - steg 5
 • Policydokument
 • Utbildningskrav
 • Checklistor för fordon och personal
 • Dokument rutinkontroller

Steg 6 - Granska uppgifter

Bra jobbat, du är snart klar...

När du fyllt i alla uppgifter och känner dig klar kan du här granska dina uppgifter och se hur sidan kommer att se ut för transportköparna. Policy-dokumenten är de enda som kommer att vara klickbara för den som söker upp er. Om du vill komplettera eller ändra något är det bara att gå tillbaka. När granskningen är klar skickar du in ditt åtagande för godkännande.

Instruktionsvideo - Steg 6

Grattis, du har nu fyllt i alla uppgifter. Att granska tar ca 5 minuter.