Transportbranschen förändras - se till att ligga i framkant!

Därför ska du certifiera företaget i Fair Transport

Vill du öka din konkurrensförmåga i upphandlingar? Stärka ditt varumärke? Bli en attraktivare arbetsgivare? Då ska du certifiera företaget i Fair Transport, åkerinäringens unika, branschanpassade certifiering för godstransporter på väg.

Med certifieringen bidrar vi till att tillsammans nå klimatmålen, Nollvisionen och till att skapa förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.
Med Fair Transport i ryggen bidrar du för egen del till att ditt företag vässar affären.

Mer konkret följer här 6 skäl till varför du som utförare av transporter ska välja att certifiera dig. Genom en certifiering i Fair Transport får du och ditt företag:

 1. en unik, branschanpassad certifiering för hållbara godstransporter på väg
 2. ett ledningssystem som ger kontroll och skapar trygghet i hela verksamheten
 3. ert hållbarhetsarbete samlat, synligt, dokumenterat och kontrollerat
 4. ett starkare varumärke då ni visar att ni är en seriös aktör på marknaden
 5. en stärkt er konkurrensförmåga i upphandling
 6. en hållbarhetsredovisning som svarar upp mot bankernas krav vid finansiering

Klicka in på Ansök nu, läs igenom de olika stegen. Vi ser fram emot er ansökan!

Ansök nu

Kravet på en hållbar transportnäring är framtiden

Alla branscher och industrier ställer om. Både beställare och konsument blir alltmer medvetna om effekten av sina val. Att värna om vår planet och att arbeta både miljömedvetet och ansvarsfullt är något alla måste förhålla sig till. För företag och organisationer är det viktigt att följa med i den utvecklingen och åkerinäringen är inget undantag. Med Fair Transport får du en certifiering och ett kraftfullt verktyg som visar att du och din verksamhet arbetar ansvarsfullt och är förberedda att möta dagens och framtidens krav. Fair Transport ger dig ett verktyg för att bibehålla din konkurrenskraft och möjligheten att driva en lönsam verksamhet i många år framöver.

Hur blir jag certifierad?

Registrera ditt företag här på fairtranport.se. Nu är det dags att börja arbetet med din certifiering. Du behöver redogöra och presentera dokumentation inom områdena miljö, ansvar och trafiksäkerhet. Delar av informationen är krav för att du ska uppnå Fair Transport medan annan information är valfri. Vi finns tillgängliga att hjälpa dig genom processen om du behöver.  När du har fyllt i alla krav och laddat upp dokumentationen skickar du in för granskning. Om du uppfyller alla kraven blir du certifierad Fair Transport. Varje år behöver du granska din information och hålla den uppdaterad för att behålla din certifiering.

Marknadsför att du är Fair Transportcertifierad

Nu när du är certifierad får du en egen företagssida i vår sökmotor där transportköpare enkelt kan hitta dig och köpa dina tjänster. På ”Mina sidor” kan du ladda ner ditt certifikat och ditt Fair Transport paket som du kan använda i din marknadsföring och visa att du är med och tar ansvar och driver utvecklingen framåt.

Verktyg i din certifiering

I ert arbete med certifieringen kan dessa verktyg stötta er i arbetet med rutiner och policydokument

Kollegahjälpen

I er rutin för krishantering är det en riktigt klok idé att skriva med telefonnumret till Kollegahjälpen 020 – 59 60 00. Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp för att hjälpa lastbilsförare som varit inblandad i en svår händelse att bearbeta sina upplevelser för att kunna gå vidare. Läs mer om Kollegahjälpen

SAM guiden

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt att både ha på plats och arbeta efter, om du har 10 anställda och fler ska det här vara dokumenterat. I Fair Transport är det ett krav att bifoga hur ni arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Få bra verktyg på hur ni kan bedriva ert systematiska arbetsmiljöarbete på TYA´s sida SAM-guiden

Åkerihandboken

Åkerihandboken har massor av nyttig information att ta del av, bland annat kan du här söka information som hjälper dig att ta fram checklista för daglig säkerhetskontroll för förare, fordon och lastsäkring. Även mycket bra information om hur en tillsyn från Transportstyrelsen går till och vad du behöver ha på plats i din rutin för uppföljning av kör- och vilotider, vägarbetstidslag och hastigheter.
Här kan du beställa Åkerihandboken

Just du och dina transporter är lite grönare än andras

Så är det

Tusen tack för att ni är hållbarhetscertifierade i Fair Transport! I och med det så är ni lite grönare än andra!
Ert varumärke är starkare!
Ni bidrar till uppsatta klimatmål, nollvision, sund konkurrens på lika villkor och en trygg och säker arbetsplats. Ni är dessutom redo att göra hållbara affärer med transportköpare oavsett stor eller liten affär, eller upphandling.
Under hösten pågår kampanj till offentliga upphandlare och samtidigt visar vi upp er certifierade företag som "lite grönare".

Passa på att vinna en T-shirt, klicka på knappen och skicka in - Lycka till!


Vinn en t-shirt

För medlemmar i Sveriges Åkeriföretag eller Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du ej är medlem i någon av dessa organisationer, välj ”Ej medlem” ovan.

Ditt företag
Inloggningskonto

Om du redan har ett konto här sedan tidigare så kan du logga in först så kopplas företaget till ditt befintliga inloggningskonto.

Minst 8 tecken. Om lösenordet är under 12 tecken måste det även innehålla en siffra och ett specialtecken.


Kontaktperson

Är du inte medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Biltrafikens Arbetsgivareförbund kan du sända in en ansökan om att få inleda en registrering i Fair Transport.  Jag har läst och förstått hur Fair Transport behandlar mina personuppgifter

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Logga in

  Glömt ditt lösenord?

  Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

  Vinn en t-shirt

  Under hösten lottar vi ut T-shirts till er som är certifierade, fyll i uppgifterna nedan och var med i utlottningen

   Jag har läst och förstått hur Fair Transport behandlar mina personuppgifter

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

   VERKSAMHET
   LÄN
   BEGYNNELSEBOKSTAV
   Avbryt sökning
   För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no