En åkerinäring som är med i tiden och redo för framtiden!

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Ansök om Fair Transport Sök certifierade företag

Vad är Fair Transport?

Sveriges hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg

Fair Transport är hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Samtliga certifierade företag redovisar öppet deras arbete och redogör sin utveckling inom dessa områden. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier. Varje certifierat företag kan även öka sin konkurrenskraft genom att nå olika mervärdesnivåer. Läs mer om våra mervärdesnivåer inom Fair Transport här.

Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Det är på så sätt vi skapar en hållbar utveckling över tid.

Läs mer om Fair Transport

Nyheter

Ta del av senaste nytt om Fair Transport

Så här blir du certifierad i Fair Transport

Bidra till en trygg och hållbar framtid

Registrera ditt företag här på fairtranport.se. Nu är det dags att börja arbetet med din certifiering. Du behöver redogöra och presentera dokumentation inom områdena miljö, ansvar och trafiksäkerhet. Delar av informationen är krav för att du ska uppnå Fair Transport medan annan information är valfri. Vi finns tillgängliga att hjälpa dig genom processen om du behöver. När du har fyllt i alla krav och laddat upp dokumentationen skickar du in för granskning. Om du uppfyller alla kraven blir du certifierad Fair Transport. Varje år behöver du granska din information och hålla den uppdaterad för att behålla din certifiering.

Jag vill bli certifierad Jag vill veta mer
Fair Transport - En hållbar affär

Fair Transport ställer krav på åkerier inom tre områden

En hållbar affär, för alla!

Ett gott företagande

Arbetsmiljöansvar

Att vara åkare handlar inte bara om att utföra en prisvärd transport, det gäller också att ta hand om sin personal. Det är personalen som är själva förutsättningen för att lyckas hålla en hög kvalitet och att företaget är lönsamt. En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring.

Läs mer

Minsta möjliga klimatpåverkan

Miljö- och klimatansvar

Efterfrågan på transporter ökar samtidigt som transporterna påverkar miljön och klimatet negativt. Målet är inte att sluta transportera, utan att alla transporter utförs så effektivt, logistiskt genomtänkt och klimatsmart som möjligt för att minimera inverkan på vår miljö.

Läs mer

Säkert i och runtom transporten

Trafiksäkerhetsansvar

Varje år fraktas ca 492 miljoner ton gods på våra inrikes vägar. Vi vill alla att våra yrkesförare följer kör- och vilotider, tar regelbundna raster och inte kör för långa arbetspass. Det ger oss trygga transporter ute på vägarna samtidigt som det skapar en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för chauffören.

Läs mer

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR TRANSPORTKÖPARNA ATT DU ÄR FAIR TRANSPORT CERTIFIERAD?

ÅKERINÄRINGENS SÄTT ATT SYNLIGGÖRA HÅLLBARA TRANSPORTER
"Vi är ett litet Kristinehamns baserat åkeri med blandad verksamhet, vi är certifierade i Fair Transport sedan start. För oss är det verkligen en möjlighet att ha ett systematiskt hållbarhetsarbete på ett för oss enkelt sätt, årliga uppdateringar och tredjepartskontroll gör att vi har möjlighet till ständig förbättring. Förutom dokumentation och kontroll har vi sett fördelar med att använda Fair Transport certifieringen och Mina sidor i externrevisioner med våra uppdragsgivare, perfekt med alla dokument samlade på ett och samma ställe"
Lotta Höglind
- Vd, Höglinds Åkeri AB
"Widéns är otroligt stolta över sin hållbarhetscertifiering och mervärdesnivå 3 av Fair Transport. Vi tycker att de höjda kraven har uppmuntrat oss att bli ännu bättre och vi kommer fortsätta jobba hårt för att behålla den och vara modiga och öppna inför framtidens utmaningar i vår bransch. Genom Fair Transports certifiering kan vi visa våra kunder att vi tar ansvar för miljö och människor i vårt företag. Vi hoppas att alla transportköpare förstår vilket kvalitativt verktyg dom har för att välja ansvarsfulla och klimatsmarta transporter för framtiden - gör dom det är framtidens transporter en växande sund och grön näring!"
Maria Widén
- VD, Widéns Åkeri i Kalmar AB
"Det är med stolthet som jag på ett enkelt sätt kan visa mina kunder att jag tar ansvar, värnar om miljön och mina anställda. Genom att följa de lagstadgade krav som gäller och ha förankrade rutiner för dessa betyder att jag kunnat certifiera mitt företag i Fair Transport. Det blir en extra sporre att höja sin Mervärdesnivå allteftersom för att visa att jag och mitt företag gör vårt bästa i vårt hållbarhetsarbete. Mina kunder uppskattar Fair Transport och det är helt suveränt för mig och mitt företag när jag kan visa mitt hållbarhetsarbete genom den publika sidan jag fått på fairtransport.se."
Jesper Persson
- VD, Perssons Åkeri i Svenljunga AB

Vi arbetar för en hållbar och ansvarfull transportsektor

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no