Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Anslut till Fair Transport

Värdet med Fair Transport?

För dig som transportköpare

En hållbar affär

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För företag som säljer transporter och för dig som köper dem. För kunder och konsumenter, liksom för hela samhället. Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid.

Läs mer om Fair Transport

Vad är Fair Transport?

Åkeriföretag som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar socialt ansvar

För en värld med bättre transporter

Fair Transport är ett skyltfönster för åkeriföretagens hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Inom dessa områden rapporteras hållbarhetsdata in, sammanställs och görs tillgängliga för omvärlden. Fair Transport är ett stöd för hållbara affärer eftersom både den som köper och säljer transporter kan följa en hållbar utveckling över tid.
Läs mer om Fair Transport
90%
av transporterna är under 30 mil
15%
av åkeriföretagen har fler än fem bilar
50%
inom åkerinäringen är kvinnor

Ett gott företagande

Arbetsmiljöansvar

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både åkeriet, transportköparna och hela samhället.

Läs mer

Minsta möjliga klimatpåverkan

Miljö- och klimatansvar

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart.

Läs mer

Säkert i och runtom transporten

Trafiksäkerhetsansvar

En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. Det ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Och en trygg leverans.

Läs mer
Läs hela barometern

EURO 6

Fordon med Euro 6

Procentandel av Fair Transport-företag med Euro 6.

Läs hela barometern

Alkolås

Fordon med Alkolås

Procentandel av Fair Transport-företag med alkolås. Innefattar alla som har någon form av kontroll innan avfärd, alkolås i fordonen, alkolås på nyckelskåp eller annan rutin för att påvisa nykterhet vid skiftets början.

Läs hela barometern

Vi arbetar för en hållbar och ansvarfull transportsektor

"Som transportör är vi en del av våra kunders totala erbjudande och ofta en direkt länk till deras kunder. Att som transportköpare välja ett Fair Transport-företag är att välja en partner som tar det förtroendet på största allvar."

Marica Härold

- Delägare, Wettern Logistik AB
"Fair Transport borgar för kvalitet och ger en grundläggande trygghet för transportköparen. Det visar på en framtidstro där miljö och människa står i fokus. Genom att välja Fair Transport kan transportköparen förvänta sig något mer och få ett mervärde som stärker deras affär."

Rickard Sjölund

- VD, Wiréns Åkeri AB
"Transportköparna ska veta att Fair Transport är en symbol som står för hållbara transporter. De ska veta att de köper transporter med kvalitet, transporter som är öppna med villkor för mijlön, arbetsvillkor och trafiksäkerhet. Köparna ska helt enkelt se vad de betalar för och vilket ansvar vi tar."

Marianne Kurtson

- VD, Sandberg & Jonsson Åkeri AB