Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Ansök om Fair Transport Sök certifierade företag

Vad är Fair Transport?

Hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg

Fair Transport är hållbarhetscertifiering som bildar ett skyltfönster för åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier.

Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Det är på så sätt vi skapar en hållbar utveckling över tid.

Läs mer om Fair Transport

EN HÅLLBAR AFFÄR

BIDRA TILL EN TRYGG OCH HÅLLBAR FRAMTID

Du som köper transporter har ett stort ansvar och har många saker att ta hänsyn till. Det räcker inte med att de transportörer som du upphandlar har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Upphandlade transportörer ska också ta socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och jobba aktivt med trafiksäkerhet. Att ställa krav på Fair Transport i upphandlingen förenklar för dig. Fair Transport säkerställer att certifierade transportörer arbetar på ett sunt sätt med att minska sin klimatpåverkan, ger sina anställda goda arbetsvillkor och har hög trafiksäkerhet i fokus.

Upphandla hållbara transporter
Fair Transport - En hållbar affär

Ett gott företagande

Arbetsmiljöansvar

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både åkeriet, transportköparna och hela samhället.

Läs mer

Minsta möjliga klimatpåverkan

Miljö- och klimatansvar

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart.

Läs mer

Säkert i och runtom transporten

Trafiksäkerhetsansvar

En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. Det ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Och en trygg leverans.

Läs mer

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR TRANSPORTKÖPARNA ATT DU ÄR FAIR TRANSPORT CERTIFIERAD?

ÅKERINÄRINGENS SÄTT ATT SYNLIGGÖRA HÅLLBARA TRANSPORTER
"Widéns är otroligt stolta över sin hållbarhetscertifiering och mervärdesnivå 3 av Fair Transport. Vi tycker att de höjda kraven har uppmuntrat oss att bli ännu bättre och vi kommer fortsätta jobba hårt för att behålla den och vara modiga och öppna inför framtidens utmaningar i vår bransch. Genom Fair Transports certifiering kan vi visa våra kunder att vi tar ansvar för miljö och människor i vårt företag. Vi hoppas att alla transportköpare förstår vilket kvalitativt verktyg dom har för att välja ansvarsfulla och klimatsmarta transporter för framtiden - gör dom det är framtidens transporter en växande sund och grön näring!"
Maria Widén
- VD, Widéns Åkeri i Kalmar AB
"Transportköparna ska veta att Fair Transport är en symbol som står för hållbara transporter. De ska veta att de köper transporter med kvalitet, transporter som är öppna med villkor för mijlön, arbetsvillkor och trafiksäkerhet. Köparna ska helt enkelt se vad de betalar för och vilket ansvar vi tar."
Marianne Kurtson
- VD, Sandberg & Jonsson Åkeri AB
"Som transportör är vi en del av våra kunders totala erbjudande och ofta en direkt länk till deras kunder. Att som transportköpare välja ett Fair Transport-företag är att välja en partner som tar det förtroendet på största allvar."
Marica Härold
- Delägare, Wettern Logistik AB

Vi arbetar för en hållbar och ansvarfull transportsektor

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no