Arbetsmiljöansvar

En hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare

De flesta av oss förutsätter idag att alla i Sverige arbetar under bra, lagliga och hälsosamma arbetsvillkor. Tyvärr är det inte alltid så inom åkerinäringen. Oseriösa aktörer kompromissar på arbetsmiljöansvar för att kunna konkurrera med lägre priser, vilket skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. Man tar heller inte sitt sociala ansvar och låter förarna arbeta under orimliga förhållanden. Det här vill Fair Transport ändra på.

Att vara åkare handlar inte bara om att ta ansvar för att transporterna håller hög nivå och landa affärer, det gäller också att ta hand om sin personal, de som är själva förutsättningen för att lyckas hålla en hög kvalitet och att företaget är lönsamt. Ett sunt åkeriföretag ger sin personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden, följer lagstiftning, förordningar och föreskrifter och har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs. Bra arbetsförhållanden resulterar även i en ökad ->säkerhet på våra vägar.

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både åkeriet, transportköparna och hela samhället.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no