Arbetsmiljöansvar

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både åkeriet, transportköparna och hela samhället.

Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. Man tar heller inte sitt sociala ansvar och låter förarna arbeta under orimliga förhållanden. De här typen av transportörer lever inte upp de högt ställda krav vi anser ska kunna ställas på ett seriöst åkeri.

Att vara åkare handlar inte bara om att ta ansvar för att transporterna håller hög nivå, det gäller också att ta hand om sin personal, de som är själva förutsättningen för att lyckas hålla en hög kvalitet. När personalen må bra och känner anställningstrygghet kan också kunden känna sig trygg med sina varutransporter.

Ett sunt åkeriföretag ger sin personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden, följer lagstiftning, förordningar och föreskrifter och har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs.


Här kan du läsa mer om nivåer och kriterier.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no