Granskning och certifiering

Fair Transport har, förutom kriterierna, ett omfattande användarvillkor som skall efterlevas av de registrerade företagen. Dessutom granskas företagen i flera led, dels vid ansökan, dels av en tredje part.

Det är tredjeparts granskningen som möjliggör att Fair Transport numer är en hållbarhetscertifiering.
Vid registrerings tillfället och den årliga uppdateringen är det representanter från Fair Transport som granskar och godkänner. Därefter är det tredjepartskontrollanten som gör löpande kontroller. Läs mer i Användarvillkoret.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no