Fair Transport i världen

Det förändringsarbete som skett inom transportnäringen tack vare satsningen på Fair Transport har uppmärksammats lång utanför den egna branschen och långt utanför landets gränser. På EU-nivå har detta pionjärarbete varit en utgångspunkt för diskussioner och nya tankegångar. I Norge har organisationen Norges Lastebileier-Forbund anammat konceptet och fler länder lär följa efter.

www.fairtransport.no