Miljö- och klimatansvar

Minsta möjliga klimatpåverkan

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart.

Att köra klimatsmart handlar till stor del om logistik. Att erbjuda transporter som genom effektiv planering och samverkan med kund ger en minskad miljöbelastning.

Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön och klimatet negativt. Sverige har mycket högt ställda klimatmål, därför behöver hållbar utveckling vara ett prioriterat område för både transportör och transportköpare.

Ett sunt åkeriföretag är utbildade i sparsam körning, arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången, tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan och följer gällande kvalitets- och miljöplaner. Och så långt det är möjligt används alternativa drivmedel för att göra skillnad.


Här kan du läsa mer om nivåer och kriterier.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no