Miljö- och klimatansvar

Minsta möjliga klimatpåverkan

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart.

Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön negativt. Därför är hållbar utveckling ett mycket högt prioriterat område.

Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en mängd olika faktorer. Val av vägar, körteknik och hur fordonet framförs, vilket bränsle som används, fordonets kvalitet, effektivitet och lastningsgrad. Det finns med andra ord många möjligheter att tänka klimatsmart.

Att köra klimatsmart handlar till stor del om logistik. Att erbjuda transporter som genom effektiv planering och samverkan med kund ger en minskad miljöbelastning.

Ett sunt åkeriföretag är utbildade i sparsam körning, arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången, tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan och följer gällande kvalitets- och miljöplaner.

Krav på Fair Transport-företag

  • Har en miljö- och klimatpolicy
  • Följer upp och utbildar utifrån sin miljö- och klimatpolicy
  • Följer upp tillbud/olyckor/skador relaterade till miljö- och klimat
  • Köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
  • Kan presentera årliga mål och utfall från året innan

Ett Fair Transport-företag kan också presentera vilka ISO-standards företaget följer, om det finns en hållbarhetspolicy, vilken typ av däck som används, drivmedelsval, om man uppfyller lastfyllnadsgrad, rutt-optimerar sina transporter samt vilka system för uppföljning som företaget använder sig av.