Miljö- och klimatansvar

För oss själva och kommande generationer

Hela näringslivet och även vårt samhälle i stort har under de senaste decennierna behövt inkludera miljö- och klimatansvar i vår vardag. Vi har bara en planet som vi behöver vårda och ta hand om, både för oss själva och för kommande generationer. Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Efterfrågan på transporter ökar samtidigt som transporterna påverkar miljön och klimatet negativt. Målet är inte att sluta transportera, utan att alla transporter utförs så effektivt, logistiskt genomtänkt och klimatsmart som möjligt för att minimera inverkan på vår miljö. 

Långsiktigt hållbara transporter kräver både kunskap, engagemang och planering. Ett sunt åkeriföretag är utbildade i sparsam körning, arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången, tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan och följer gällande kvalitets- och miljöplaner. Och så långt det är möjligt använda alternativa drivmedel för att göra en skillnad för vår miljö.

I Sverige har vi högt ställda klimatmål. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Tillsammans kan vi som transportköpare och transportsäljare prioritera en mer hållbar utveckling och kämpa för att uppnå de målen.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no