Trafiksäkerhetsansvar

Säkert i och runtom transporten

En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. Det ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Och en trygg leverans.

Det är ett stort ansvar att framföra en transport som väger upp till 60 ton. Därför är det självklart att vara pigg och utvilad. En yrkesförare som följer kör- och vilotider tar regelbundna raster och kör inte för långa arbetspass. Ett åkeri som följer reglerna har kontroll på tider och leveransöverenskommelser och kör mer trafiksäkert än ett åkeri som inte respekterar reglerna. Det ger dessutom föraren en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Som företagare på vägen är det förstås viktigt att vara kompromisslös när det gäller alkohol och droger. Som kvalitetsåtgärd har en stor andel av svenska åkerier alkolås på sina bilar.

Ytterligare en aspekt på trafiksäkerhet är att godset lastas korrekt. Lastsäkringen anpassas efter tyngd, längd och bredd. För att fordonen ska vara i trafiksäkert skick besiktigas och underhålls de regelbundet.

Ett sunt åkeriföretag följer trafikregler och hastighetsbegränsningar, följer regler om kör- och vilotider, lastar och säkrar godset korrekt och använder bara kontrollerade fordon.


Här kan du läsa mer om nivåer och kriterier.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no