Trafiksäkerhetsansvar

Säkert i och runtom transporten

Varje år fraktas ca 492 miljoner ton gods på våra inrikes vägar varav ca 9 miljoner ton är farligt gods. Vi vill alla att våra chaufförer ska vara utvilade när de framför lastbilar som väger upp till 60 ton på våra vägar. En yrkesförare som följer kör- och vilotider, tar regelbundna raster och inte kör för långa arbetspass ger oss trygga transporter ute på vägarna samtidigt som det skapar en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för chauffören. 

Fair Transport lyfter ansvarstagande och seriösa åkerier som tar trafiksäkerhet på allvar. Vi ser det som självklart att alla åkerier har en nolltolerans när det gäller alkohol och droger i trafik. Åkerier redovisar öppet hur många av deras fordon som är utrustade med alkolås för att säkerställa att fordonen framförs på ett säkert sätt bland oss övriga trafikanter.

Åkeriet måste även ta ansvar för att att fordonen är i ett trafiksäkert skick och besiktigas och underhålls regelbundet. Det måste också finnas regler och riktlinjer som säkerställer att godset lastas korrekt. Att lastsäkringen anpassas efter tyngd, längd och bredd.

Ett sunt åkeriföretag följer trafikregler och hastighetsbegränsningar, följer regler om kör- och vilotider, lastar och säkrar godset korrekt och använder bara kontrollerade fordon. En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. Det ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. En trygg och säker leverans helt enkelt, för allas säkerhet.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no