Kriterier och Mervärdesnivåer

Syftet med mervärdesnivåer är att nå uppsatta mål, påvisa ständig förbättring, och i dialog mellan transportör och transportköpare kunna göra hållbarhetsresan gemensamt under upphandlingsperioden.

FÖR DIG SOM TRANSPORTKÖPARE MÖJLIGGÖR NIVÅERNA ATT:
– Ställa högre krav över tid
– Under en längre upphandlingsperiod stegvis göra utvecklingsresan tillsammans med era transportörer
– Visa engagemang och ambition i hållbarhetsarbetet

FÖR DIG SOM SÄLJER TRANSPORTER MÖJLIGGÖR NIVÅERNA ATT:
– Sätta egna hållbarhetsmål och påvisa ständig förbättring med certifieringen
– Att bygga långsiktiga hållbara affärsrelationer med gemensamma mål
– Att tydligt synliggöra, mäta och följa upp ert hållbarhetsarbete

KRITERIER OCH MERVÄRDESNIVÅER

Vid registrering ska transportföretaget ge allmän information företaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna i de olika kravområdena klimat, miljö, trafiksäkerhet och socialt företagande, ska bli rättvist och jämförbart.

KRITERIER FAIR TRANSPORT
 • Yrkestrafiktillstånd
 • Miljö- och klimatpolicy
 • Trafiksäkerhetspolicy
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Policy för kränkande särbehandling
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete/krishanteringsplan
 • Uppföljning av kör- och vilotider samt vägarbetstidslag
 • Uppföljning av hastigheter
 • Checklista för fordon och förare, säkerhetskontroll inklusive lastsäkring
 • Rutinbeskrivning för hantering av avvikelser
 • Säkerställer godkända behörigheter för förarna, behörighetskontroll yrkeskompetens
 • Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs då de ska
  Följande kriterier ändras med mervärdesnivåerna
 • Kollektivavtal, alternativt Arbetsrättsliga villkor
 • Fordon i yrkesmässig trafik. Max 15 procent får vara lägre än Euroklass V (5)
 • Drivmedel: Som lägst diesel enligt svensk reduktionsplikt
 • Säkerställer nykterheten: Alkolås till färre än 25 procent av fordonen kräver rutinbeskrivning

Fordon & drivmedelskrav

MERVÄRDESNIVÅ 1
MERVÄRDESNIVÅ 2
MERVÄRDESNIVÅ 3

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund

Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

50%

70%

90%

Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

40%

60%

80%

Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

25%

50%

100%

MERVÄRDESNIVÅ 1

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund


Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

50%


Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

70%


Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

90%

MERVÄRDESNIVÅ 2

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund


Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

40%


Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

60%


Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

80%

MERVÄRDESNIVÅ 3

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund


Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

25%


Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

50%


Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

100%

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med miljö- och klimatkriterierna i mervärdesnivåerna.
Vi säkerställer dessutom att företaget har F-skatt, är momsregistrerad och registrerad som arbetsgivare.


SYFTE OCH MÅL

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

Här kan du ta del av Användarvillkoret i sin helhet.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no