Nivåer och kriterier

För att göra det möjligt att påbörja resan mot klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifieringen så finns Fair Transport även i mervärdesnivåerna 1-3.

GRUNDUPPGIFTER OCH KRITERIER

Vid registrering ska transportföretaget ge allmän information företaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna i de olika kravområdena klimat, miljö, trafiksäkerhet och ansvarsfullt företagande, ska bli företaget rättvist och jämförbart.

Det är till exempel:

  • Kort beskrivning om företaget, exempelvis affärsidé
  • Uppgifter om anställda och fordonspark
  • Skatteuppgifter

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med miljö- och klimatkriterierna i mervärdesnivåerna.


SYFTE OCH MÅL

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

Här kan du ta del av Användarvillkoret i sin helhet.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no