Nivåer och kriterier

För att göra det möjligt att påbörja resan mot klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifieringen så finns Fair Transport i mervärdesnivåerna 1-3.

GRUNDUPPGIFTER OCH KRITERIER

Vid registrering ska transportföretaget ge allmän information företaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna i de olika kravområdena klimat, miljö, trafiksäkerhet och ansvarsfullt företagande, ska bli företaget rättvist och jämförbart.

Det är till exempel:

  • Kort beskrivning om företaget, exempelvis affärsidé
  • Uppgifter om arbetare och fordonspark

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med miljö- och klimatkriterierna i mervärdesnivåerna.


SYFTE OCH MÅL

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

Här kan du ta del av Användarvillkoret i sin helhet.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no