I kriteriet är det som lägst 21% reduktion på 2021 års gräns, motsvarar Svensk diesel. Ni som tankar i utlandet får be er drivmedelsleverantör om klimatprestanda på de bränslen ni kör på, uppgifter på WTW-värde, Energivärde MJ, förnybar andel förnybart. Dessa kan sedan om ni önskar läggas in i SÅ klimatcalc.

 

Nivåerna är till för att påvisa ständig förbättring. Både för det enskilda företaget som vill och kan ligga i framkant, men även för transportköpare som får möjlighet att på ett enkelt sätt upphandla hållbara transporter och tillsammans med transportören utvecklas mot de högt uppsatta klimatmålen.

Vid ansökningstillfället och vid den externa granskningen är det de dokument och uppgifter du lagt upp vid ansökningstillfället som granskas, såklart ska du vid en revision påvisa om förändring skett, men som grund ligger som sagt de dokument och uppgifter du anmält vid ansökan.

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

 

Fair Transport som begrepp har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet. Nu, 2021 tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen. Vi måste helt enkelt följa med vår tid och tar nu steget från åtagande till Sveriges första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Det innebär i stort att det finns mervärdesnivåer som gör det möjligt att påvisa förbättring, men även att utvecklas tillsammans med transportköpare.

Ja, en hållbarhetscertifiering som Fair Transport behövs mer än någonsin. Vi har mycket höga miljö och klimatkrav i Sverige, vi har en nollvision att sträva efter och vi behöver nå sund konkurrens på lika villkor. Fair Transport möjliggör det här genom att transportör och transportköpare göra resan gemensamt.

Dokumentation behöver laddas upp för att kunna granskas, det är dock endast policydokument som blir synliga för allmänheten. Det är dokument i PDF som ska laddas upp.

Ja, alla anslutna företag blir kontrollerade, dels vid anslutningsförfarandet och dels löpande av en tredje part. Det gör att Fair Transport numer är en hållbarhetscertifiering.

I Fair Transport-barometern presenteras relevanta nyckeltal från åkerinäringen som speglar innehållet i Fair Transport vad gäller socialt ansvarstagande, miljö och klimat samt trafiksäkerhet. Eftersom förutsättningarna för att mäta förändras över tid, kommer även nyckeltalen att revideras på längre sikt.

Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har vi också ett stort ansvar – för våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att just du och ditt åkeriföretag visar hur ni aktivt jobbar med hållbarhet (socialt ansvar, miljö och trafiksäkerhet). Du möjliggör även att transportköpare kan välja rätt och samtidigt stärka en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens.
Ni blir sökbara och får en fin sida att använda er av i er marknadsföring.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no