Fair Transport som begrepp har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet. I samband med denna förändring bytte Fair Transport också färg från tidigare orange till nuvarande grön. Den tidigare orangea logotypen är alltså inte längre aktuell och bör därför inte användas.

Även de dokument som tillhör kraven är frivilliga att ladda upp. Det viktigaste är att dokumentet finns och kan påvisas vid en eventuell kontroll. Observera att det endast är policydokumenten som blir klickbara för den som söker upp er. Övriga dokument är inte nödvändiga att ladda upp, särskilt inte om de innehåller personuppgifter.

Nej, Fair Transport är inte en kortlivad kampanj. Fair Transport är i grunden ett nytt sätt att enas om hur affärer ska se ut för att vara hållbara utifrån flera kriterier än bara priset. Det sociala ansvaret, miljön och trafiksäkerheten är mycket viktiga och avgörande aspekter för ett hållbart samhälle och en hållbar transportsektor.

Ja, alla anslutna företag ska vara beredda på att bli granskade. Att klara en oberoende kontroll är avgörande för att fortsatt ett aktiv Fair Transport-företag. Det är viktigt för att Fair Transport ska behålla sin trovärdighet.

Behovet av transporter ökar ständigt och gränserna mellan länder suddas ut. Det finns ett stort behov av att logistiken går rätt till, inte minst vad gäller ansvar, miljö och trafiksäkerhet. Med en hållbar transport finns möjlighet att knyta ihop kravmärkta varor med kravmedvetna konsumenter. På så vis blir hela kedjan komplett.

I Fair Transport-barometern presenteras relevanta nyckeltal från åkerinäringen som speglar innehållet i Fair Transport vad gäller socialt ansvarstagande, miljö och klimat samt trafiksäkerhet. Eftersom förutsättningarna för att mäta förändras över tid, kommer även nyckeltalen att revideras på längre sikt.

Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har vi också ett stort ansvar – för våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att just du och ditt åkeriföretag visar hur ni aktivt jobbar med ansvar, miljö och trafiksäkerhet. Då möjliggör du att även transportköpare kan välja rätt och samtidigt stärka en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens. Genom att registrera dig som ett Fair Transport-företag gör du ditt åtagande klart och tydligt.

Nej, det är ingen avgift för att gå med i Fair Transport. Det enda som krävs är att företaget är medlem i Sveriges Åkeriföretag

När ditt konto är registrerat (behandlas inom 48 timmar) kan du börja fylla i din profil. Om du har samtliga dokument klara innan tar själva processen cirka 30 – 90 minuter. Processen är uppdelade i 6 steg med en checklista för vad som behövs inför respektive steg. Hur lång tid registreringsprocessen tar beror förstås också på hur ni utför er verksamhet och hur mycket ni väljer att beskriva.

För att kunna gå med i Fair Transport måste ditt företag vara medlem i Sveriges Åkeriföretag. Saknas medlemskap börjar du med att registrera dig hos Sveriges Åkeriföretag. Är du redan medlem kan du registrera dig direkt här på Fair Transport. Du måste skapa en ny användare för Fair Transport och kan alltså inte använda dina inloggningsuppgifter från akeri.se. Du får ett godkännande och din egen profilsida inom 48 timmar. Därefter kan du logga in och fylla i din profil. När samtliga obligatoriska fält är ifyllda skickar du in för granskning. När sidan blir godkänd får du din egen presentationssida på fairtransport.se och blir sökbar för våra transportköpare.