Då företaget blivit godkänd för Fair Transport laddar du själv ner diplomet/certifikatet på din sida när du är inloggad på fairtransport.se. Diplomen gäller årsvis. I januari 2020 kommer det vara möjligt att ladda ner ett nytt diplom för år 2020.

Då företaget blir godkänd för Fair Transport skickas ett mail som bland annat innehåller en mapp med Fair Transports profilmaterial. Efter godkännande hittar du även denna mapp på företagets sida när du är inloggad på fairtransport.se. Här hittar du även dit certifikat/diplom för nedladdning.

Antal Euro 6 fordon är tillsammans med antal elfordon, antal gasfordon, antal fordon med alkolås och nedsatt maxhastighet, våra mätbara faktorer. Detta fyller du i under flikarna ”Rapportera Miljö & klimat” och ”Rapportera Trafiksäkerhet”. De mätbara faktorerna visas tydligt på företagets sida på fairtransport.se så missa inte att lägga till detta för att göra din publika sida komplett.

På samma sida som du loggar in finns en länk: ” glömt lösenord”. Klicka på länken och skriv in din mailadress. Ett mail kommer att skickas till den angivna mailadressen innehållande en länk som du ska klicka på. På sidan som öppnas väljer du ett nytt lösenord som du skriver in. Kommer inte mailen till din inkorg kan du behöva kolla skräpposten.

Fair Transport som begrepp har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet. I samband med denna förändring bytte Fair Transport också färg från tidigare orange till nuvarande grön. Den tidigare orangea logotypen är alltså inte längre aktuell och bör därför inte användas.

Även de dokument som tillhör kraven är frivilliga att ladda upp. Det viktigaste är att dokumentet finns och kan påvisas vid en eventuell kontroll. Observera att det endast är policydokumenten som blir klickbara för den som söker upp er. Övriga dokument är inte nödvändiga att ladda upp, särskilt inte om de innehåller personuppgifter.

Nej, Fair Transport är inte en kortlivad kampanj. Fair Transport är i grunden ett nytt sätt att enas om hur affärer ska se ut för att vara hållbara utifrån flera kriterier än bara priset. Det sociala ansvaret, miljön och trafiksäkerheten är mycket viktiga och avgörande aspekter för ett hållbart samhälle och en hållbar transportsektor.

Ja, alla anslutna företag ska vara beredda på att bli granskade. Att klara en oberoende kontroll är avgörande för att fortsatt ett aktiv Fair Transport-företag. Det är viktigt för att Fair Transport ska behålla sin trovärdighet.

Behovet av transporter ökar ständigt och gränserna mellan länder suddas ut. Det finns ett stort behov av att logistiken går rätt till, inte minst vad gäller ansvar, miljö och trafiksäkerhet. Med en hållbar transport finns möjlighet att knyta ihop kravmärkta varor med kravmedvetna konsumenter. På så vis blir hela kedjan komplett.

I Fair Transport-barometern presenteras relevanta nyckeltal från åkerinäringen som speglar innehållet i Fair Transport vad gäller socialt ansvarstagande, miljö och klimat samt trafiksäkerhet. Eftersom förutsättningarna för att mäta förändras över tid, kommer även nyckeltalen att revideras på längre sikt.