Inför de årliga uppdateringen har viss uppdatering skett, dessa uppdateringar finns med för alla företag men det är först när företaget öppnas upp för årlig uppdatering eller när företaget självt väljer att öppna upp för uppdatering av uppgifter. Det är alltså inget fel på sidan och det är heller inget som måste uppdateras genast, utan först när det är dags för uppdatering!
Läs mer om årlig uppdatering och möjlighet till uppdatering under året i Användarvillkoret https://fairtransport.se/wp-content/uploads/2021/12/Anvandarvillkor_FT_vers1.5_20211220.pdf

Från och med den 23 december finns nyheter i systemet, det påverkar er som håller på med ansökan just nu och er som den 1 januari öppnas upp för årlig uppdatering. Det som är nytt/uppdaterat är:
1. Skatte information
2. Fordon i yrkesmässig trafik, fler fält för förtydligande
3. Anställda, fler fält för förtydligande
3. Drivmedelsinformation, viss förenkling
I och med detta är Användarvillkoret och Upphandlingsunderlaget uppdaterat.

Alla certifierade företag i Fair Transport ska göra en årlig uppdatering som granskas av Fair Transport, när granskningen är godkänd är företaget certifierad för ytterligare ett år. De företag vars ansökan blivit godkänd oktober – december året innan har inte årlig uppdatering nästkommande år, utan först året som kommer sen.
Tredjepartskontrollerna påverkar inte den årliga uppdateringen på något sätt. Vid den årliga uppdateringen sker viss utveckling av krav och kriterier. Läs mer om årlig uppdatering i Användarvillkoret! 

Uppdateringsperioden som pågått från 17 maj till 17 oktober är nu över. Om ni vart godkända Fair Transport sedan tidigare men inte hunnit med att bli godkända i er uppdatering så är ni nu tillfälligt inte sökbara eller godkända. Däremot finns all er information kvar på er sida så ni är välkomna in med er ansökan så snart ni gjort uppdateringen klar.

Ni som tankar i utlandet får be er drivmedelsleverantör om klimatprestanda på de bränslen ni kör på, uppgifter på WTW-värde, Energivärde MJ, förnybar andel förnybart. Dessa kan sedan om ni önskar läggas in i SÅ klimatcalc. Lägsta nivån är att tanka enligt nivån i svensk reduktionsplikt.

 

Nivåerna är till för att påvisa ständig förbättring. Både för det enskilda företaget som vill och kan ligga i framkant, men även för transportköpare som får möjlighet att på ett enkelt sätt upphandla hållbara transporter och tillsammans med transportören utvecklas mot de högt uppsatta klimatmålen.

Vid ansökningstillfället och vid den externa granskningen är det de dokument och uppgifter du lagt upp vid ansökningstillfället som granskas, såklart ska du vid en revision påvisa om förändring skett, men som grund ligger som sagt de dokument och uppgifter du anmält vid ansökan.

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

 

Fair Transport som begrepp har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet. Nu, 2021 tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen. Vi måste helt enkelt följa med vår tid och tar nu steget från åtagande till Sveriges första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Det innebär i stort att det finns mervärdesnivåer som gör det möjligt att påvisa förbättring, men även att utvecklas tillsammans med transportköpare.

Ja, en hållbarhetscertifiering som Fair Transport behövs mer än någonsin. Vi har mycket höga miljö och klimatkrav i Sverige, vi har en nollvision att sträva efter och vi behöver nå sund konkurrens på lika villkor. Fair Transport möjliggör det här genom att transportör och transportköpare göra resan gemensamt.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no