Utförande transportföretag ska vara certifierat i Fair Transport

20 feb 2023

För trovärdighet mot transportköpare och för beställaransvaret, måste det utförande transportföretaget vara Fair Transport certifierat för att kunna utföra en beställd Fair Transport.

För Lastbilscentraler (LBC) och transportförmedlare som marknadsför och lägger ut Fair Transport-uppdrag på sina delägare/uppdragstagare finns nu krav på att en viss andel av utförarna måste vara certifierade för att LBC och transportförmedlare ska finnas sökbara för transportköpare på fairtransport.se.

För LBC och Transportförmedlare med delägare/uppdragstagare som var godkänd i Fair Transport vid ingången av 2023 gäller följande nivåer för att vara sökbara för transportköpare: 

  1. 31/12 – 2023 ska 25% av underleverantörerna vara godkända
  2. 31/12 – 2024 ska 75% av underleverantörerna vara godkända
  3. 31/12 – 2025 ska 90% av underleverantörerna vara godkända

För LBC och transportförmedlare med delägare/uppdragstagare som blir godkända i Fair Transport från 2023 och framåt gäller följande för att vara sökbara för transportköpare:

  1. 25% av underleverantörerna ska vara godkända inom 1 år från certifieringsdatum
  2. 75% av underleverantörerna ska vara godkända inom 2 år från certifieringsdatum
  3. 90% av underleverantörerna ska vara godkända inom 3 år från certifieringsdatum

Certifierade åkeriföretaget kommer alltid att vara sökbara för transportköpare även om LBC eller transportförmedlare inte uppnår nivåerna. LBC och transportförmedlare som inte uppnår nivåerna kommer fortfarande att vara godkända men blir sökbara först när nivåerna uppnås.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no