”Goda exempel för hållbar framtid”

”Genom att ställa krav på hållbarhet i våra upphandlingar bidrar vi till kommunens klimatmål.”

"Kunderna efterfrågar hållbara transporter mycket, mycket tydligare"

"Vi bygger ett starkt varumärke med hjälp av vårt hållbarhetsarbete"

"Fair Transport är en viktig del isolerat utifrån kundperspektivet, men naturligtvis för våra åkeriers lönsamhet också"

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no