För dig som konsument

Vi synliggör hållbara och schyssta transporter

Åkerinäringen har en central roll i den svenska ekonomin och i det svenska samhället. I stort sett allt vi kommer i kontakt med har i ett eller flera led transporterats med lastbil. Det är insatsvaror till industrin och färdiga varor därifrån, livsmedel till affärerna, det är mat till skolbespisningarna, byggmaterial till byggarbetsplatser, rundvirke från avverkningsplatser och vaccinen med rätt temperatur till sjukhusen. Åkerinäringen spelar även en central roll i den cirkulära ekonomin, då den transporterar uttjänta varor och produkter till återvinning och ibland deponi.

ÖKADE HÅLLBARHETSKRAV

Transportarbetet med lastbil har ökat under en lång följd av år och prognoser pekar på en fortsatt ökning under överblickbar framtid. Strukturförändringar inom näringslivet och ökade krav på transporter som levererar rätt mängd vid rätt tidpunkt, driver utvecklingen liksom en ökande e-handel. Lastbilen är oslagbar i sin flexibilitet och dörr-till-dörr-kapacitet.
Samtidigt som transporterna ökar, ökar kraven på hållbarhet. En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens viktigaste fråga. För att underlätta och stärka en hållbar utveckling av transportnäringen har Sveriges Åkeriföretag utvecklat Fair Transport. Fair Transport hjälper transportköpare att välja rätt och stärker seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

CERTIFIERADE TRANSPORTER ÄR VÅRT SVAR
En hållbar utveckling av transportsektorn är vår branschs viktigaste fråga. Fair Transport hjälper transportköpare att välja det sunda och stärker samtidigt seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens. Att certifierade företag efterlever uppsatta kriterier säkerställs genom en oberoende granskning.
När du ser ett åkeri som har Fair Transports logotyp på lastbilen kan du känna dig trygg med att det är ett åkeri som tar väl hand om sin personal och värnar om både säkerheten och miljön.

HÅLLBARA TRANSPORTER

Den påverkan godstransporter har på miljö och människors hälsa utgörs i huvudsak av utsläpp av miljöskadliga partiklar och växthusgaser, samt buller och trängsel. I takt med att företagen investerar i nya, moderna fordon och köper alternativa, förnybara drivmedel så minskar klimat- och miljöpåverkan.
Dessutom är yrkesförarna ständigt ute på vägarna och tar ett stort ansvar för trafiksäkerheten. Svenska åkeriföretag anställer ungefär 150 000 människor och vi vill erbjuda dem trygga anställningar och en bra framtid. Fair Transport är åkerinäringens sätt att lyfta bra transportörer och synliggöra deras breda hållbarhetsarbete vad gäller socialt ansvarstagande, miljö, klimat och trafiksäkerhet.

En viktig utgångspunkt för förändringsarbetet är att lägsta pris inte får styra transportaffären, utan att kunder faktiskt efterfrågar bättre transporter och att vi på det viset tillsammans driver på för en förändring där hållbara transporter är det självklara valet. Med hjälp av Fair Transport-certifieringen kan vi få förståelse för att den totala transportkostnaden ska baseras på mer än bara priset för en leverans av ett paket från punkt a till punkt b.
Att det också handlar om att erbjuda schyssta arbetsvillkor, att ha fokus på god trafiksäkerhet och att ständigt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Endast på det sättet kan rimliga priser på en frakt sättas och därmed förutsättningar skapas för en hållbar paketleverans. Vi tror att du håller med.

UNDERLÄTTAR ATT VÄLJA RÄTT

För oss som konsumenter är det betydligt enklare att efterfråga en kravmärkt eller ekologisk frukt, än att vet hur den har transporterats. Vi kan ha koll på produktionsförhållanden på andra sidan jorden, men vet inte hur vår frukt har transporterats mellan Göteborgs hamn och matbutikens centrallager. Vi vill ändra på det och synliggöra transporterna i samhället, så att det blir lättare för den medvetna konsumenten att ta ansvar för sina konsumtionsutsläpp hela vägen. Fair Transport är hållbarhetssatsning från åkeriföretagen i Sverige, som vill lyfta bra transporter och visa på en ständig förbättring för ansvarsfulla, klimatsmarta och säkra transporter. Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.
Läs mer om hur du upphandlar hållbar transporter ››


MOT EN LJUSARE FRAMTID

Behovet av transporter kommer inte att minska inom överskådlig tid, snarare spås en stor ökning. Därmed växer förstås även ansvaret för att dessa transporter sker så säkert, klimatsmart och ansvarsfullt som möjligt.
Med Fair Transport skapar vi på åkarnas initiativ de kanske tuffaste kraven i hela världen för transporter. Och det är verkligen på tiden. I dag, när många är medvetna om varornas ursprung, hur djuren har haft det och om arbetarna får avtalsenliga löner, så är det fortfarande få som frågar hur transporten har gått till. Nu sätter åkerinäringen fokus på transporterna genom att gå först och ställa höga krav på oss själva.

FAIR TRANSPORT BIDRAR TILL DEN NÖDVÄNDIGA OMSTÄLLNINGEN
Hållbarhetscertifiering Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no