För dig som konsument

Allt fler bryr sig om hur en produkt är producerad

Fler konsumenter bryr sig om HUR en produkt tillverkas idag och inte bara hur mycket produkten kostar. Vi är måna om att äta närodlat och ekologiskt, vi letar efter märkningar som Fair Trade på vårt kaffe och Svanen på vårt tvättmedel. Vi vill veta att produkterna vi nyttjar är framtagna på ett hållbart sätt både när det kommer till miljön och till socialt ansvar för människorna som tillverkat dem. Vi vill minimera vårt klimatavtryck, vi källsorterar, kör elbilar och försöker cykla så ofta vi kan. Nu är det även dags att bli medvetna om och engagera oss i hur en vara eller produkt fraktas.

Låt oss göra den hållbara kedjan komplett

Åkerinäringen har en central roll i den svenska ekonomin och i det svenska samhället. De flesta produkter vi använder oss av transporteras ofta i ett eller flera led. Allt från mat och medicin till byggmaterial och kläder. Vi behöver göra den hållbara kedjan komplett med att säkerställa att det inte bara är produktionen som granskas och är hållbar utan även transporten. Idag är det lättare att efterfråga en kravmärkt eller ekologisk frukt, än att veta hur den har transporterats. Vi får information om hur produktionsförhållanden på andra sidan jorden är, men vi vet inte hur vår frukt har transporterats mellan Göteborgs hamn och matbutikens centrallager. Det vill Fair Transport ändra på.

Fair Transport underlättar för dig som konsument att välja rätt

Fair Transport vill synliggöra HUR en transport utförs. Åkerier som är certifierad med Fair Transport redovisar öppet deras pågående arbete inom miljö, ansvar och trafiksäkerhet. För att bli certifierad behöver åkeriet först redovisa att de lever upp till Fair Transport kriterier.

Med Fair Transport på marknaden kan du som konsument ställa krav på leverantörer och producenter. Om du vill vara säker på att den hållbara produktionskedjan är komplett, begär att produkten har transporterats av ett Fair Transport certifierat åkeri.

När du handlar en produkt som är Fair Transport certifierad är du säker på:

  • att produkten har levererats av ett åkeri som lever upp till lagens krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.
  • att produkten har levererats av ett åkeri som erbjuder sina medarbetare bra och rättvisa arbetsförhållanden.
  • att produkten har levererats av ett åkeri som tar ansvar för säkerheten för transporten och därmed även ökar säkerheten ute på våra vägar.
  • att produkten har levererats av ett åkeri som arbetar aktivt för att minska utsläppen och därmed inverkan på vår miljö.

Fair Transport är med och driver utvecklingen mot en hållbar åkerinäring

Hållbarhetscertifiering Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no