Allt fler åkerier vinner upphandlingar med hjälp av Fair Transport

21 dec 2021

Sedan Fair Transport uppgraderades i maj ansluter sig allt fler transportföretag till hållbarhetscertifieringen. För Tommy C Andersson Transport i Örviken, utanför Skellefteå, blev certifieringen biljetten till ett femårskontrakt med Skellefteå Kraft.

Reportage från Svensk Åkeritidning. Text: Veronica Rönnlund Aldman Foto: Volvo Lastvagnar, Marlon Dixon, Privat

Att Fair Transport skulle vara en viktig pusselbit i kampen om en transportupphandling med det lokala energibolaget var inget som Tommy Andersson, ägare och grundare av Tommy C Andersson Transport, räknat med initialt.
Vi tittade länge på Fair Transport för det  känns positivt att spela med öppna kort. Det tog ändå ett tag innan vi hoppade på det för vi tänkte att det kanske passade bättre för stora företag än för småskuttar som mitt. Men så var det ju inte, säger Tommy Andersson.

Örvikenåkeriet har idag 13 anställda och i bilflottan finns nio lastbilar och ett antal traktorer. Med kontraktet, som började gälla i maj i år, kommer Tommy C Andersson Transport att transportera pellets vintertid som ett komplement till asfaltkörningarna på somrarna.
– Kontraktet är guld värt för oss. Nu kan jag gynna ortens utveckling genom att behålla folket och garantera fortsatt anställningstrygghet till mina chaufförer.

Certifieringsarbetet tog omkring två månader. Tommy Andersson understryker att det var hustrun som såg till att allt kom på plats. Han är odelat positiv till att det finns en branschstandard som synliggör åkerinäringens hållbarhetsarbete inom klimat, miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Tommy Andersson tycker att Fair Transport borde intressera fler transportföretag.
– Det ger en bra bild av att vi håller oss till grundreglerna med ordning och reda, stil och etikett, att åkeriet håller sitt ord.

Tror du att det var på grund av Fair Transport som du vann uppdraget för Skellefteå Kraft?
– Jag är övertygad om att det var en viktig beståndsdel. Egentligen borde Fair Transport krävas i alla upphandlingar.

Att Fair Transport var ett vitalt kriterium vid valet av Tommy C Andersson Transport bekräftas också av Skellefteå Kraft.
– Vi valde Fair Transport för att det är en branschstandard som många är anslutna till samt att det stämde väl överens med våra egna krav på hållbara transporter.  Det är bra att man kan använda sig av branschstandarder, då de ofta är anpassade och väl genomarbetade, svarar Skellefteå Kraft genom Elin Ala, pressansvarig.

Fair Transport uppmärksammas allt oftare även av landets kommuner. När Kils kommun upphandlade transporttjänster för vinterväghållning, entreprenad och lastfordon i våras var Fair Transport ett viktigt utvärderingskriterium.
– Vi har uppmärksammat problemen runt bland annat hållbarhet och cabotage och känner att vi vill dra vårt strå till stacken. Med en bredd som spänner över trafiksäkerhet, schyssta sociala villkor och miljö är Fair Transport mer heltäckande än ISO. När Forshaga, Hammarö och Kils kommuner upphandlar transporttjänster framöver kommer branschstandarden bli ett viktigt kriterium i kravställningen. Den passar väldigt bra i tiden, säger kommunernas gemensamma upphandlingschef, Kristian Jeppsson.

Fram till nu har 265 godkända transportföretag anslutit sig till standarden. Charlotta Nilsson, pressansvarig på Sveriges Åkeriföretag, förklarar att nya intresserade företag tillkommer varje dag. Den som godkänns blir sökbar med egen företagssida på fairtransport.se.

Charlotta Nilsson är övertygad om att hållbarhetskraven på transportbranschen kommer att öka, inte minst från transportköparna. Med tredjepartsrevisionen har Fair Transport tagit steget från rekommendation till verklig branschstandard.
– Man förväntar sig idag att ett seriöst företag värderar hållbarhet och att de lever upp till förväntningarna. Med Fair Transport kan alla åkare på allvar synliggöra sitt miljöarbete och underlätta för transportköparna samtidigt som de vässar sin konkurrenskraft och bidrar till Sveriges miljömål, säger Charlotta Nilsson.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no