Anslut dig till Fair Transport och stärk ditt varumärke

07 sep 2020

Utöver strävan mot allt mer hållbara och sunda transporter är Fair Transports främsta syfte att stärka seriösa åkerier och transportföretag i ett hårt konkurrensläge. Det handlar helt enkelt om att göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att finna och sedan välja rätt transportör.
Att bli en del av Fair Transport innebär att ständigt utveckla transporten till något sundare och på köpet erhålla en rejält stärkt konkurrenskraft. Det blir två goda ting på samma gång.

Vi ser att omvärlden i allt större utsträckning efterfrågar hållbara produkter. Parallellt till denna utveckling syns tydligt även en efterfrågan på en hållbart utförd transport av varan längs vägen. Att som utförare av transporter kunna möta en växande efterfrågan på hållbara leveranser skapar många affärsmässiga möjligheter. Därför kommer också en anslutning till Fair Transport att löna sig i längden.
Tveka inte, bli delaktig du också!

Din väg till anslutning steg för steg:

  1. Gå in på fairtransport.se, klicka på fliken för transportsäljare. Här kan du läsa vilka kriterier som gäller för en anslutning till vår unika hållbarhetsmärkning.
  2. Fyll i dina företagsuppgifter och skapa ett eget unikt login.
  3. Din registrering granskas av oss vilket kan ta några dagar.
  4. Efter att din registrering godkänts kan du logga in igen och börja rapportera in dina uppgifter. Detta sker i fem steg: företagets grunduppgifter, företagets affärsidé, ansvar, miljö & klimat och trafiksäkerhet. Bra att känna till är att det är en hygglig bredd på informationen som du förväntas rapportera in. Det kommer ta lite av din tid, men belöningen är desto större. Rapportering behöver inte ske vid ett tillfälle utan kan delas upp i omgångar.
  5. När uppgiftslämningen är komplett och du är nöjd så skickar du in för slutgiltigt godkännande.
  6. Dina uppgifter granskas nu av oss, vilket kan ta några dagar.
  7. Som godkänt anslutet företag kan du nu erbjuda Fair Transport till alla nya och gamla kunder. Det kommer göra skillnad tack vare att du nu har en mer attraktiv transportlösning att presentera.
Läs mer i vår folder som riktar sig till dig som transportsäljande företag.

Lycka till!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no