Är man inte så stor anstränger man sig mer

20 sep 2019

Perssons Åkeri i Svenljunga är ett mindre familjeföretag som grundades redan 1966. Just företagets mindre storlek har företaget lyft som sin främsta styrka. Genom sina samarbeten har de möjlighet att hitta hållbara lösningar på uppdragen vilket både företaget och dess kunder tjänar på. Företaget hade tidigare tagit ställning för Fair Transport och ta steget vidare kändes självklart.  

– Vi har gjort åtagandet för Fair Transport för att visa både gamla som nya kunder att vi är seriösa och ansvarsfulla i vårt företagande, säger Jesper Persson, företagets vd
.

Hållbarhet är oerhört viktigt fråga för Perssons Åkeri då en stor del av deras verksamhet kretsar kring miljö då de kör transporter inom avfall och återvinning.

– Vi försöker tänka miljösmart hela vägen. I fikarummet har vi rörelsesensorer för belysning, vi tänker igenom kemikalieinköpen till tvätthallen, kör med HVO100 enligt massbalansprincipen och investerar i de miljöbästa fordonen. Alla små saker blir något stort i det stora hela. Jag känner en riktigt bra respons från mina kunder med det arbetet vi gör, fortsätter Jesper.

– Det som också följde med i och med åtagande för Fair transport och som är ett väldigt stort plus är att vi nu har våra rutiner och policys samlade. Vi har arbetat för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ett socialt ansvarstagande under en längre tid men med Fair Transport kan vi nu överblicka allt och dessutom enkelt uppdatera policys och mål när det behövs!

Att få en inblick i Perssons Åkeris arbete med att stärka företaget och dess anställda, att se deras ambitioner och en vilja att göra saker bättre stärker Fair Transports syfte – att synliggöra hållbara transporter från ansvarstagande företag. Många svenska åkeriföretag är redo att konkurrera med hållbarhet. När transportköpare och upphandlare börjar ta hänsyn till det kommer utvecklingen att gå snabbt.  

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no