[11:35] Marlon Dixon Fair Transport - Hösten webbinar, hållbarhetscertifiera företaget i Fair Transport

Årlig uppdatering

10 jan 2024

Årligen genomgår alla certifierade företag en uppdatering av sin sida med dokumentation, det som årligen ska ses över och uppdateras är antal anställda, antal fordon, miljöklasser och drivmedels information. Det är också vid det här tillfället man har möjlighet att uppdatera dokumentation som företaget uppdaterat under året.
När ert företag ska genomgå er årliga uppdatering ser ni inloggad på Mina sidor, ni har två månader på er från och med då.
Det är vid den årliga uppdateringen företagets Mervärdesnivå uppdateras.

Det går alltid att höra av sig till oss för att göra uppdatering utöver årlig uppdatering, om det är så att det skett stora förändringar på företaget till exempel.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no